Odborné články

První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě

Čirok je pěstovaný na více než 42 milionech hektarů (107 milionů akrů) v 99 zemích světa a je tak pátou nejvíce pěstovanou obilninou na světě po rýži, kukuřici, pšenici a ječmeni. SRF plánuje postavit tři zařízení na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku na jihu Floridy. Stavba té první v Hendry County začala na konci roku 2013.

První části zařízení dorazily na místo v říjnu 2013 a výroba by měla být zahájena v lednu 2015. Zařízení bude vedle výroby bioetanolu zahrnovat i výrobu energie a systém zachycování CO2. Továrna bude produkovat 25MW elektřiny z bagassy v kombinovaném zařízení na výrobu tepla a elektřiny.

 

„Jak již bylo řečeno, jde o první zařízení na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku v USA. Technologii procesu výroby pro tuto továrnu s výrobou 20 milionu gallonů za rok dodává společnost Uni-Systems do Brasil Ltda, která má se stavbou těchto zařízení již bohaté zkušenosti“, řekl Aaron Pepper.

Pepper má mnohaleté zkušenosti v obchodu a podnikání na výkonné úrovni. Už v roce 2007 zpozoroval narůstající příležitosti pro biopaliva na Floridě a založil Southeast Renewable Fules ve Fort Lauderdale.

V březnu 2009 projekt na sladký čirok obdržel grant ve výši 2,5 mil amerických dolarů od Resortu energetiky státu Florida a financování bylo zajištěno společností Bank of Brasil. Proces získání povolení, který Pepper popisuje jako velmi komplikovaný kvůli blízkosti NP Everglades, začal na začátku roku 2010.

Pokročilá biopaliva?

Samotný bioetanol se bude vyrábět z čirokové šťávy a nikoliv z celulózové frakce. Bioetanol z čiroku je nicméně některými považován za pokročilé biopalivo stejně jako bioetanol z celulózy a ligninu vzhledem k tomu, že bagasa a zbytky z polí, bude použita při produkci páry a elektřiny, která podporuje výrobu bioetanolu.

Proces výroby bioetanolu používaný v SRF je podobný konvenční výrobě cukru používané v oblasti, jen s tím rozdílem, že získaná šťáva je fermentována a destilována na výrobu bioetanolu a nikoliv odpařována a rafinována k výrobě cukru. Je to podobné výrobě bioetanolu z cukrové třtiny pouze s rozdílem v použité obilovině.

Dvě sklizně

Bioetanolová továrna umístěná v centru produkce cukrové třtiny bude potřebovat cca 25 000 akrů produkce sladkého čiroku se dvěma sklizněmi za rok.

„Během tří let polních pokusů jsme získali výnosy výrazně převyšující publikované údaje. Při dosaženém výnosu 30 tun na akr můžeme aktuálně potřebovat jen 18 000 akrů půdy“, říká Pepper.

Společnost věří, že bude schopna produkovat 800 galonů bioetanolu na akr pěstované suroviny, což odpovídá celkové výrobě 20 miliónů galonů bioetanolu.

Oproti cukrové třtině existuje několik výhod sladkého čiroku. První a hlavní je, že roste čtyři měsíce, zatímco cukrová třtina celý rok. Má vysoký obsah vody, což je důležité z hlediska požadavků na proces kvašení a navíc je vhodný do rotace plodin po hlavní sklizni cukrové třtiny. „Na Floridě máme 500 000 akrů cukrové třtiny a dalších 20% disponibilní půdy, která v daném roce leží ladem“, vysvětluje Pepper.

Pepper zdůrazňuje, že bioetanol vyrobený ze sladkého čiroku je uhlíkově neutrální. Oxid uhličitý navázaný během vegetačního cyklu vyrovnává oxid uhličitý vznikající při sklizni, zpracování a využití bioetanolu.

„Vzhledem k tomu, že sladký čirok prospívá na neúrodných půdách, odpadá nutnost kácet deštné pralesy nebo používat produktivní ornou půdu. Navíc, tím že zrní sladkého čiroku není používáno k výrobě potravin, nemá jeho produkce pro výrobu bioetanolu žádný dopad na ceny potravin a potravinovou bezpečnost“, říká Aaron Pepper.

Předními producenty sladkého čiroku jsou Indie, Nigerie, Čína, Mexiko, Súdán a Argentina.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva, Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 24.7.2014
Poslední změna: 24.7.2014
Počet shlédnutí: 8665

Citace tohoto článku:
TRNKA, Jiří: První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě. Biom.cz [online]. 2014-07-24 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/prvni-zarizeni-v-usa-na-vyrobu-bioetanolu-ze-sladkeho-ciroku-je-na-floride>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto