autoři článků

Dipl.-Ing. Dr. Lukas Kranzl

, Česká republika

 vystudoval průmyslovou ekonomiku
a strojírenství na Vídeňské technické
univerzitě, kde rovněž získal titul
Ph.D. v oboru ekonomika energetiky.
Od roku 1999 pracuje na EEG.
Mezi jeho výzkumné aktivity patří
udržitelné energetické systémy se
specializací na bioenegii, na scénáře
vývoje a optimalizaci politik pro
obnovitelné zdroje energie a energeticky
efektivní systémy a k problematice
se vztahující socioekonomické
a makroekonomické analýzy.

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy