autoři článků

doc. Ing. František Friess, CSc.

Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze , Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy, Spalování biomasy