autoři článků

Ing. Zdeněk Strašil, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně, Česká republika
, tel.:+420 233 022 464

výzkumný pracovník

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy