Zprávy z tisku

Kapalná biopaliva za 1. čtvrtletí 2017

Souhrnné údaje o produkci, dovozech, vývozech, zásobách a hrubé domácí spotřebě kapalných biopaliv 1. čtvrtletí 2017.

 
 

Souhrnný přehled obsahuje tabulky v následujícím členění:

domácí produkce, dovoz, vývoz, stav zásob a hrubá spotřeba methylesterů mastných kyselin pro pohon motorů (FAME) v členění po měsících za 1. čtvrtletí 2017,
domácí produkce, dovoz, vývoz, stav zásob a hrubá spotřeba bioethanolu pro pohon motorů v členění po měsících za 1. čtvrtletí 2017.

Souhrnný přehled naleznete zde

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 15.8.2017

 


Datum uveřejnění: 15. srpna 2017
Poslední změna: 15. srpna 2017
Počet shlédnutí: 1030