Novinky

Ve Sbírce zákonů vychází vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

 
 
Ve Sbírce zákonů v Částce 110 vychází Vyhláška č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje:
  • vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost"), rozsah a způsob jejího vyplnění,
  • náležitosti základní zprávy,
  • náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen "odborné posouzení"),
  • vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.
288/2013 Sb.

 
 

Zdroj (autor):

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 18.9.13
Poslední změna: 18.9.2013
Počet shlédnutí: 1206