Odborné články

Recyklohraní učí děti třídit, neplýtvat a také kompostovat

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět už 15 let poskytuje školám metodickou podporu v environmentálním vzdělávání. Zpočátku bylo hlavním cílem projektu prohloubit znalosti žáků a studentů v třídění a recyklaci odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. Poté organizátoři projektu záběr rozšířili o téma předcházení vzniku odpadů a od roku 2020 navíc o problematiku šetrné spotřeby vody a následně o téma klimatické změny.

Foto: Kompostová výzva - Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a mateřská škola, Žehušice (Recyklohraní)

Dveře jsou otevřené i pro další školy

Projekt je určen všem mateřským, základním a středním školám v České republice a účast v něm je bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a drobná elektrozařízení a také následný odvoz po naplnění. Aktuálně je v Recyklohraní zapojeno přes 3 880 škol. Pokud při čtení těchto řádků máte pocit, že by i pro školu ve Vašem městě či obci mohlo být přínosné, aby se do programu Recyklohraní registrovala, není nic snadnějšího, než je nasměrovat na webové stránky www.recyklohrani.cz, kde najdou všechny potřebné informace. Samotná registrace jim zabere několik málo minut.

Praktické a hravé vzdělávání

Recyklohraní dělá vše proto, aby se pedagogům environmentální témata snáze zařazovala do výuky, a aby žáky a studenty toto vzdělávání bavilo. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektra nebo náplní do tiskáren. 

Dostupná metodická podpora

Pedagogům Recyklohraní nabízí již 8 dílů výukové sady EKOABECEDA, která usnadňuje zapojení témat předcházení vzniku odpadu, třídění a recyklace, šetrné spotřeby vody a klimatické změny do výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin dle věkových kategorií žáků a studentů. Jednotlivé díly EKOABECEDY jsou volně ke stažení. V průběhu letošního podzimu získají učitelé devátý díl, který ponese název EKOABECEDA aneb Malý průvodce světem plastových obalů a zaměřuje se na výrobu, používání, opakované použití a recyklaci plastových obalů.

Recyklohraní připravuje i lektorské programy, kdy lektoři přijíždějí přímo do škol. Dále také podporuje školy v exkurzích například do recyklačních závodů, dotřiďovacích linek na obaly, čistíren odpadních vod a v neposlední řadě i do kompostáren nebo eko farem.

Foto: Základní škola a Mateřská škola Lhenice (Recyklohraní)

Velkým tématem je pro Recyklohraní předcházení vzniku odpadů

V roce 2017 poskytlo Recyklohraní zapojeným školám metodiku EKOABECEDA s podtitulem Umíme žít bez odpadů? Součástí projektu byly i výzkumy mezi žáky. Již po prvním školním roce, kdy školy začaly EKOABECEDU využívat, došlo na srovnání znalostí a názorů školáků v základních školách. Téma předcházení vzniku odpadu evidentně rezonuje mezi učiteli a díky zapojení do výuky i mezi žáky. Už tehdy byly znát významné rozdíly v postojích žáků. 

Žáci promítají získané znalosti do svého chování, jsou zodpovědnější

Největší pozitivní změnu přinesl program EKOABECEDA v tom, jak proškolení žáci nahlíží na prevenci vzniku odpadů. Častěji si například vybírají výrobky, které mají méně obalů (pozitivní efekt je +24 %). Jsou také ochotni si půjčovat málo používané věci od sousedů či kamarádů, aby si zbytečně nemuseli kupovat vlastní (pozitivní efekt +12 %). Dále jsou ochotni si brát menší porce jídla, aby žádné nezbylo a zbytečně se jím neplýtvalo (+ 5 %), nakupovat nebalené potraviny (+5 %), dávají spolu s rodiči častěji opravit porouchané spotřebiče, které by dříve rovnou vyhodili (pozitivní efekt +4 %), jsou ochotni též kupovat si jiné výrobky, než na které jsou žáci zvyklí jen proto, že mají méně obalů (4 %).

Čas rychle plyne a Recyklohraní připravuje novou metodiku, která více cílí na udržitelnou spotřebu a cirkulární ekonomiku. Materiál vzniká v rámci projektu Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dostupný bude v září 2024.

Foto: Kompost - Mateřská škola Nad Parkem Praha (Recyklohraní)

Žáci a studenti plnili velkou kompostovou výzvu

V jednom z pravidelných úkolů, které žáci a studenti plnili, nasměrovalo Recyklohraní jejich pozornost na množství bioodpadu, které vyprodukuje každý z nás. Podle mnohých pozorování jsou popelnice na domovní odpad ze čtvrtiny naplněny biologicky rozložitelnou hmotou. Zbytečně se tak plní skládky, z tlejícího bioodpadu na skládkách se uvolňují skleníkové plyny, společnost přichází o materiál, který se má v podobě kompostu vrátit do půdy. 

„Proto jsme se věnovali kompostování. Je důležité, aby si děti zažily, že je to dostupná a přirozená cesta, jak využít bioodpad a zároveň vytvořit organický materiál, který prospívá půdě,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Vyzvali jsme školy, aby vyhlásily kompostovou výzvu přímo u nich ve školách. Chtěli jsme, aby si vyzkoušeli malý kompost vyrobit – třeba vermikompostér z nádob dostupných například ze školní jídelny. To lze zvládnout i v podmínkách běžné třídy. Velký ohlas mělo, když školy mezi sebou sdílely zkušenosti, jak získat vhodné žížaly do školních mini kompostů.“ 

Průzkum ukázal, že školy kompostování zajímá

V mnohých školách se skutečně do improvizované výroby kompostu pustili. Velmi praktickou zkušenost tak získali i žáci, kteří k tomu v rodinách nemají příležitost. Někde však neměli podmínky, aby tak praktický úkol zvládli. Přínosné však bylo už jen to, že žáci a studenti vytvářeli prezentace, články, obrázky, plakátky, na kterých vysvětlili principy a výhody kompostování. Některé školy zadání inspirovalo k tomu, že si ve škole založili opravdový kompost, o který se dlouhodobě starají.

V rámci plnění úkolu zástupci škol vyplnili i krátký průzkum. Sešly se v něm odpovědi od téměř 500 respondentů z řad pedagogů. Mimo jiné výzkum ukázal, že 81 % z nich by mělo zájem o exkurze pro žáky do městských či komunitních kompostáren v jejich regionu. Podobný podíl z nich by uvítal více metodických materiálů na téma kompostování.

Spolupráce je důležitá

Jako účinná forma, jak environmentální témata zprostředkovat pedagogům, se Recyklohraní osvědčily webináře. Nakládání s bioodpady a kompostování se v minulém školním roce věnovalo hned několik z nich. Mezi lektory se představili například Julie Včeláková – koordinátorka a lektorka ekologických programů spolku Ekodomov, Anna Tvrdíková – tehdejší vedoucí sekce bioodpadu a kompostování v CZ Biom nebo Klára Šestáková – vedoucí kompostárny Jaroměř AGRO CS, a.s a současná vedoucí sekce bioodpadu a kompostování v CZ Biom.

Druhým rokem v řadě se Recyklohraní také připojilo k tematické výzvě “NAKOPEJ SI PYTEL!”, kterou organizuje asociace CZ Biom, a v rámci které si návštěvníci zapojených kompostáren mohou odnést pytel kompostu na své zahrádky zdarma. Akce probíhá během Mezinárodního týdne kompostování, který se každoročně slaví od první květnové neděle do soboty, a má za cíl poukázat na důležitou roli kompostáren při zpracování bioodpadů a jejich opětovném využití jako hnojiva na půdu. Zúčastněné kompostárny vyhrazují několik tun kompostu, který si lidé mohou sami nakopat do pytle a odvézt.

Sledujte dál Recyklohraní na www.recyklohrani.cz nebo na FB profilu. Pokud fandíte ekologickému vzdělávání, neměly by jejich aktivity ujít vaší pozornosti. 

Článek byl publikován v časopisu Biom 3/2023 Bioodpady na kompost, kompost na pole.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dotační podpora zpracování bioodpadů a aplikace výstupů na zemědělský půdní fond
Jak snížit množství potravin, které končí v popelnicích
Tříděné bioodpady jsou součástí cirkulární ekonomiky. Zamezit jejich znečištění jde primárně přes ekologickou výchovu a osvětu v obcích
Kam se ztratila organika z našich půd a co s tím?
Biologicky rozložitelné odpady v našich popelnicích chybí na polích

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 10.12.2023
Poslední změna: 21.1.2024
Počet shlédnutí: 3336

Citace tohoto článku:
ANSORGOVÁ, Hana: Recyklohraní učí děti třídit, neplýtvat a také kompostovat. Biom.cz [online]. 2023-12-10 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioplyn/odborne-clanky/recyklohrani-uci-deti-tridit-neplytvat-a-take-kompostovat>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto