autoři článků

Doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, Praha 6 - Dejvice, 166 28, Česká republika
, tel.:+420 220 443 155, fax:+420 220 443 154

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování