autoři článků

Kent Nyström

AEBIOM, Evropská asociace pro biomasu, Torsgatan 12, Stockholm, SE 11123

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy