Zprávy z tisku

Obyvatelé Přerova začínají třídit gastroodpad. Ten díky tomu neskončí na skládce, ale poslouží k výrobě elektřiny, plynu a tepla

K projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG) se od října připojuje i město Přerov. Jeho obyvatelé tak mají možnost začít třídit kuchyňský odpad, který běžně končí nevyužitý na skládkách, kde navíc zatěžuje životní prostředí. Gastroodpad rostlinného i živočišného původu je možné vhazovat do speciálně určených recyklačních hnědých nádob, a to včetně původních obalů. Vytříděný odpad se následně sveze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS, kde se zpracuje a využije pro výrobu elektřiny, plynu a tepla.

 
Foto: EFG Group
 

Kuchyňský odpad a nespotřebované potraviny rostlinného a živočišného původu tvoří běžně zhruba 25 % obsahu popelnic na směsný komunální odpad. Jen v České republice je na skládky odvezeno zhruba 2 miliony tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který zde produkuje škodlivé emise. Poplatky za skládkovné komunálního odpadu přitom znamenají pro města a obce stále větší náklady. Po všech stránkách je tedy výhodnější objem odpadu na skládkách snižovat a účelně jej zpracovávat.

„V Přerově se soustavně zabýváme možnostmi, jak chránit životní prostředí a odpad v maximální možné míře recyklovat. O projektu "Třídím gastro" jsme se dozvěděli od okolních obcí, které se k němu připojily již dříve. Možnost vytřídit gastroodpad od komunálního odpadu, zmenšit tak jeho objem na skládkách a zároveň přispět k produkci zelené energie, se nám jeví jako přínosné řešení našeho odpadového hospodářství. Nezanedbatelnou výhodou je také finanční úspora za skládkovné, které bude rok od roku výraznější položkou městských rozpočtů,“ sdělila Eva Kousalová z odboru majetku a komunálních služeb města Přerov.

Kuchyňský odpad je možné odkládat do speciálně uzavíratelných hnědých nádob s označením „gastroodpad“ o objemu 120 l. Popelnice nejsou jen vysypávány, jak je běžné u komunálního odpadu, ale jsou na místě vyměněny za prázdné a vyčištěné nádoby. Vhazovat do nich lze například potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu nebo sedliny kávy a čaje, a to i s původním obalem kromě skla. Obaly jsou následně separovány na třídicí lince. Svoz nádob probíhá v pravidelných intervalech a jejich obsah se následně využije pro výrobu obnovitelné elektřiny, tepla a biometanu v bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS. Ty dokáží například z patnácti tun svezeného odpadu vyprodukovat ekologické, nízkoemisní palivo BioCNG k ujetí zhruba 3 087 km osobním automobilem nebo 470 km největším městským kloubovým autobusem.

Foto: EFG Group

Projekt „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group odstartoval v loňském roce v květnu v několika obcích na Šumpersku. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad tak již využívají např. obyvatelé Šumperka, Olomouce, Velkých Losin, Rapotína, Opavy, Kopřivnice, Nového Jičína, Hodonína a od října také Přerova. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Ze školních jídelen, komerčních gastro provozů, měst a obcí sváží EFG do svých bioplynových stanic již okolo 70 tun tohoto odpadu měsíčně ze zhruba 500 nádob. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje. 

Zdroj: Tisková zpráva EFG Group 3. 10. 2022

 


Datum uveřejnění: 4.10.22
Poslední změna: 4.10.2022
Počet shlédnutí: 604