Zprávy z tisku

Jablonec nad Nisou se připojí k plánům na výstavbu bioplynové stanice v Liberci

Jablonec nad Nisou 15. září (ČTK) - Jablonec nad Nisou se připojí k plánům na výstavbu bioplynové stanice v Liberci. Projekt, který podle předběžných odhadů přijde zhruba na půl miliardy korun, připravují Teplárna Liberec a MVV Energie CZ ve spolupráci s podnikem Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK). Stanice by měla stát v areálu čistírny odpadních vod v Liberci a ročně by měla zpracovat 20.000 až 30.000 tun biologicky rozložitelného odpadu z Jablonce, Liberce a Libereckého kraje, řekl náměstek primátora Milan Kouřil, který dnes materiál do zastupitelstva předkládal.

 
Foto: drizaro.cz
 

Už na konci srpna schválil memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí bioplynové stanice Liberecký kraj a dnes stejný krok učinili na svých zasedáních i zastupitelé Jablonce a také Liberce. Strany memoranda by měly dodat podklady pro zpracování bilanční analýzy odpadů. Ta bude podkladem pro studii proveditelnosti, kterou vypracují MVV Energie CZ a Teplárna Liberec, ve spolupráci se SČVK a Mateo Solutions, zahrnovat by měla i návrh financování výstavby bioplynové stanice.

"Cílem je zpracovat gastroodpad a průmyslové biologicky rozložitelné odpady, výstupem by měl být biometan. Předpokládáme, že část by byla alokována pro dopravní podnik v Liberce a Jablonci nad Nisou," řekl na jednání jabloneckého zastupitelstva předseda představenstva Teplárny Liberec Jan Sedláček. Stanice by měla zpracovávat i odpady z čistírny odpadních vod. Pro zajištění rentability projektu je ale třeba důkladně zmapovat množství i skladbu bioodpadu v obou městech i Libereckém kraji.

V Jablonci množství bioodpadu v posledních letech roste, v loňském roce se ho už vytřídilo 528 tun, většinou jde ale o rostlinný odpad, který putuje do kompostáren v Košťálově a Mimoni. Jablonec kromě jiného plánoval i výstavbu vlastní kompostárny. V rámci analýzy chce město v říjnu zahájit pilotní projekt svozu bioodpadu od vybraných bytových domů v Jablonci. Cílem je, aby nekončil v černých nádobách na směsný odpad a aby se tento druh odpadu dále zužitkoval.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 9. 2022

 


Datum uveřejnění: 15.9.22
Poslední změna: 29.9.2022
Počet shlédnutí: 206