Odborné články

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (3) Würzburg

Oproti předchozím dvěma dílům se opět posouváme kousek blíže ČR. Würzburg leží na severozápadě spolkové země Bayern. Počet obyvatel se ve městě Würzburg od roku 1990 do roku 1999 pohybovalo stále mezi 126-128 tisíci. Město se rozprostírá na ploše 8765 ha, z čehož je 34% zastavěno.

http://www.wuerzburg.de/rathaus/stadtreiniger/abfalldienste/leistung10.html

Do sběrných nádob na bioodpad patří

Zahradní a rostlinné odpady:

 • řezanka a větvičky z ořezu keřů,
 • zemina z květin bez květináčů,
 • plevele,
 • pokojové rostliny,
 • listí (bez smetků z ulice).

Kuchyňské odpady:

 • syrové a vařené zbytky jídel,
 • odpady z ovoce, zeleniny a salátů,
 • zbytky chleba a pečiva,
 • slupky z citrusových plodů,
 • sedliny kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky.
Vaše nádoba na bioodpad zůstává čistá, pokud všechny kuchyňské odpady zabalíte např. do novinového papíru, kornoutů od pečiva, apod.

Další kompostovatelné odpady:

 • jednotlivé listy novin,
 • utěrky,
 • květináče z lepenky a rašeliny.

Následující odpady do sběrných nádob na bioodpad nepatří

Do zbytkového odpadu:

 • podestýlka od drobných domácích zvířat (asi),
 • pleny,
 • pytlíky z vysavače,
 • oharky z cigaret,
 • uhelný popel,
 • vrstvený papír (tetrapak, apod.),
 • pergamenový papír,
 • smetky z ulice.

Do žlutého pytle:

 • plastikové kornoutky a fólie,
 • kelímky od jogurtu,
 • kartóny od mléka a nápojů.

Čistá nádoba pro sběr bioodpadu

Bioodpad je svážen každý týden. Avšak stejně jako u šedých nádob je i pro čistou nádobu na bioodpad nutná trocha péče.

Typy pro správné nakládání se sběrnou nádobou na bioodpad:

 • Všechny kuchyňské odpady zabalit do papíru.
  Na to je vhodný novinový papír, papírové kornoutky - na pečivo či z běžné z obchodu.
 • Víko nádoby na bioodpad nechávat uzavřené
  To zabrání usídlení much.
 • Koš na bioodpad vynášejte do nádoby pro sběr bioodpadu každý 1 až 2 dny.
 • Nádobu pro sběr bioodpadu umístěte na stinné místo.
  Vyhnete se tak tvorbě zápachu.
 • Okraj nádoby na bioodpad udržujte v čistotě.
  Zejména v létě je vhodné jej čas od času vyčistit octem. To zabrání vzniku zápachu. Nádoba pro sběr bioodpadu je pak rovněž zcela nezajímavá pro mouchy.
 • Papír v malém množství patří do nádoby na bioodpad.
  To snižuje vlhkost v nádobě na bioodpad. V létě nedochází ke kvašení. V zimě bioodpad nepřimrzá na stěny nádoby.
 • Při výskytu larev posypte čerstvý odpad zahradnickým vápnem nebo dusičnanem vápenatým.
 • Pokud si chcete nechat Vaši nádobu na bioodpad vyčistit, zavolejte nám...

Vlastní kompostování

Nejlepším způsobem využívání bioodpadů je stále ještě vlastní kompostování. Díky němu můžete asi o 30% snížit množství svého odpadu, získat náhradu za kupovaná hnojiva a zredukovat transport (odpadů i hnojiv).

Odřeknutí nádoby na bioodpad

Pokud všechny své bioodpady kompostujete na svém pozemku, můžete odmítnout přistavení nádoby na sběr bioodpadu. S tímto se však nespojuje žádné snížení poplatků.

Würzburgem ukončíme jiho-západ Německa, kde je sice možné najít mnoho dalších příkladů informačních materiálů o sběru bioodpadu, ale jelikož se v nich opakuje stále přibližně to samé, tak se v příštích dílech přesuneme jinam...

Pokud jste přečetl(a) všechny tři díly, tak se možná divíte, k čemu je opakovaně překládat téměř to samé. Účelem je, mimo nastínění metod sběru bioodpadu na různých místech, rovněž ukázání, že zavedený sběr bioodpadu je možné najít na mnoha místech, a tím napomoci s odstraněním předsudku, že jde o něco problematického, do čeho se obyvatelé českých obcí nebudou zapojovat.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů
Bioplyn v České republice
Sběr bioodpadu v Plzni
Kompostování bioodpadu

Předchozí / následující díl(y):

Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (2) Heilbronn
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (1) kraj Rhein-Sieg
Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 2.1.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7637

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (3) Würzburg. Biom.cz [online]. 2002-01-02 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/sber-bioodpadu-v-nemecky-mluvicich-zemich-3-w-rzburg>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto