Novinky

Nový zákon o odpadech – Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k fungování obecního systému odpadového hospodářství

 
 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení k zajištění plnění povinností obcí při nakládání s komunálními odpady. S ohledem na přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech (dále „nový zákon“) a také na připravované prováděcí předpisy nemusí obec k 1. lednu 2021 měnit aktuální způsob plnění svých povinností v oblasti nakládání s odpady. Jedinou změnou, na kterou musí většina obcí reagovat, je změna postavení obce jako poplatníka v případě ukládání komunálních odpadů na skládku.

Sdělení MŽP


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: http://www.mzp.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 15.12.20
Poslední změna: 13.1.2021
Počet shlédnutí: 444