Novinky

Mnoho důvodů pro účast na symposiu ODPADOVÉ FÓRUM 2017

 
 

Je mnoho důvodů, proč nevynechat letos účast na symposiu ODPADOVÉ FÓRUM 2017 (21. – 23. 3., Hustopeče). Níže jsou ty nejpodstatnější. „K některým dále uvedeným tématům zazní i dva až tři příspěvky, samozřejmě pojednávající problém z různých úhlů.“ dodává Ing. Ondřej Procházka, programový garant symposia a dodává „Bylo by škoda, kdyby někdo propásl tuto možnost jen proto, že o symposiu nevěděl, nebo že význam českého výzkumu podceňuje.“

 • Především symposium již není tematicky jen o odpadech, ale i o čištění odpadních vod a ochraně ovzduší.
 • Nikde jinde nemáte možnost se na jednom místě během krátké doby seznámit s nejnovějšími výsledky aplikovaného výzkumu v těchto oblastech.
 • Zástupce SFŽP nás seznámí s možnostmi podpory inovativních a demonstračních projektů z Národního programu Životní prostředí.
 • Dozvíme se, jak to skutečně je s kompostovatelností tzv. biodegradovatelných obalů.
 • Výsledky LCA analýzy zachycování CO2 nás seznámí, zda je tato cesta snižování emisí skleníkových plynů ekologicky efektivní.
 • V rámci programu je dále možné se zúčastnit organizované exkurze do hutního provozu společnosti REMET a.s. nebo do Logistického centra společnosti SUEZ Využití zdrojů, a.s. Nebo je možno v rámci vyjednané mimořádné prohlídky si pohlédnout reprezentační sály nedalekého zámku Lednice.
 • Především pro zástupce velkých průmyslových podniků a veřejné správy může být přínosem, že souběžně na stejném místě probíhá konference APROCHEM zaměřená na řízení průmyslových rizik a na rizika při správě regionů, měst a obcí.

Další zajímavá témata již jen bodově:

 • Nanoodpad jako nově vznikající druh odpadu před nás staví nové výzvy a příležitosti.
 • Vliv digestátu na kvalitu zemědělských půd.
 • Vliv kvality vodných výluhů na uplatnění VEP v zemních konstrukcích.
 • Využití vysokorychlostního mletí v odpadovém hospodářství.
 • Kvantifikace a eliminace fungitivních emisí ze skládek.
 • Výroba biouhlu ze suchého čistírenského kalu
 • Elektrogeochemie jako progresivní metoda pro in-situ sanace.
 • Nový efektivní postup odstraňování perzistentních AOX z vod.
 • Jak uspořit energii na malých čistírnách odpadních vod.
 • Využití membránových procesů na čištění odpadních plynů.
 • Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie.

Symposium se koná 21. – 23. 3. spolu s konferencí APROCHEM (22. – 23. 3.) v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Ještě stále je možné se k účasti na symposiu přihlásit. Je ale dobré neotálet, protože nasmlouvaná ubytovací kapacita se blíží naplnění. Podrobný program, přihlášky k účasti a veškeré další podstatné informace na www.tvip.cz.


 
 

Zdroj (autor):
Web: http://www.tvip.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 13.3.17
Poslední změna: 13.3.2017
Počet shlédnutí: 1580