Akce

Konference Komunální odpad po roce 2030

úterý 15. září 2020 09:00 (Praha)
Dne 15.9.2020 se v Praze uskuteční další konference na téma odpadového hospodářství, konkrétně zaměřená na nakládání s komunálními odpady. Akce nese jméno - Komunální odpad po roce 2030. Na konferenci vystoupí jak zástupci MŽP, obcí, měst, tak odborníci na odpadové hospodářství z profesních svazů i jednotlivých firem. Konferenci pořádá společnost BID Services.
Místo konání: Praha; Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 - Invalidovna
Pořádá: B.I.D services , https://www.bids.cz/cz

Podrobnosti o akci: https://www.bids.cz/cz/konference/komunalni-odpad-po-roce-2030/447
Dne 15.9.2020 se v Praze uskuteční další konference na téma odpadového hospodářství, konkrétně zaměřená na nakládání s komunálními odpady. Akce nese jméno - Komunální odpad po roce 2030. Na konferenci vystoupí jak zástupci MŽP, obcí, měst, tak odborníci na odpadové hospodářství z profesních svazů i jednotlivých firem. Konferenci pořádá společnost BID Services.

Zde je program konference Komunální odpad po roce 2030

Konference je zorganizována klasickou formou i formou živého přenosu ONLINE pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky.

Po stručném úvodním příspěvku MŽP konference dále přejde do zajímavé panelové diskuze k aktuálním otázkám odpadového hospodářství. Nové zákony už jsou prakticky schválené, nyní jde o to, zda tato nová legislativa zajistí cíle, ke kterým se ČR zavázala a které plynou z platných směrnic.

Několik aktuálních dotazů pro panelovou diskuzi

  1. Jsme jako ČR připraveni ke splnění závazných evropských cílů? Měřeny mají být v letech 2025, 2030 a 2035. Připravují se zde s novým zákonem potřebné technologie pro dosažení stanovených cílů?
  2. Má stát základní strategii, ze které by obce a firmy věděly kolik odpadů má být na jaké způsoby nakládání přesunuto, aby byly za ČR splněny závazné cíle?
  3. Jak chce MŽP dosáhnout splnění cíle Akčního plánu EU k oběhovému hospodářství, který říká, že do roku 2030 by měla ČR redukovat množství vznikajícího SKO/zbytkového odpadu na polovinu současné produkce?
  4. Prostřednictvím jakých dat (MŽP nebo ČSÚ) hodlá ČR vykazovat plnění evropských cílů směrem do EU, např. do Eurostatu? A podle jakých dat by se měli řídit investoři v OH při svých úvahách?
  5. Je nepochybné, že s ohledem na nové evropské směrnice (z roku 2018) musí být aktualizován stávající POH ČR, který je už z roku 2014. Kdy bude vydán nový POH ČR?
  6. Jak chce stát přimět investory, aby připravovali investice do kapacit recyklace komunálních odpadů? Zatím se většinově připravují investice do energetického využití, navíc do energetického využití směsných odpadů, jejichž produkce se má podle EU zásadně redukovat. Investiční dotace k potřebnému navýšení recyklace nepomáhají, to ukázaly dosavadní zkušenosti. Klíčovým aspektem je míra odbytu výstupů z recyklace.
  7. Co udělá stát pro systémové navýšení odbytu po produktech recyklace? Cena druhotných surovin je dlouhodobě velmi nízká a jsou jich přebytky. Obce jsou spolu s firmami schopny vytřídit velké množství druhotných surovin, ale je zde trvající problém jejich nedostatečného odbytu. Chybí zde podpora recyklace.
  8. Kam by podle přítomných diskutujících měly být směřovány materiálově nevyužitelné, často vysokovýhřevné, zbytky z dotřídění druhotných surovin?
  9. Zatím nejsou nikomu známé vyhlášky k odpadovým zákonům. MŽP stále říká, že nová legislativa má být účinná od 1.1.2021. Jeví se přítomným diskutujícím jako adekvátní, aby obce, města, firmy a další dotčené subjekty měly tak krátký čas na přípravu nových procesů dle nové legislativy, pokud stále nevíme podstatné věci a nastavení z vyhlášek? Kdy budou vyhlášky dle MŽP ve Sbírce? Nebylo by férové posunout účinnost nových zákonů např. o rok?

 

 

Datum uveřejnění: 14.9.2020
Poslední změna: 15.09.2020
Počet shlédnutí: 184