Akce

Konference ENVIRO 2020

pondělí 19. října 2020 - úterý 20. října 2020 (Moravskoslezský kraj)
Konference ENVIRO nabízí už pátým rokem prostor pro setkání s odborníky věnujícími se ochraně přírody. Jejím hlavním cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností z českého i slovenského prostředí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.
Místo konání: Ostravice; Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Pořádá: pod záštitou MŽP ČR pořádají společnosti E-expert a EKOS PLUS, http://www.mzp.cz
Konference ENVIRO nabízí už pátým rokem prostor pro setkání s odborníky věnujícími se ochraně přírody. Jejím hlavním cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností z českého i slovenského prostředí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Tematické okruhy:

Odpady (garant sekce Jan Maršák, MŽP ČR)

 • Cirkulární ekonomika
 • Energetické využití odpadů
 • Aktuální stav legislativy

EIA, IPPC, BREF, BAT (garant sekce Petr Slezák, MŽP ČR)

 • Legislativní změny EIA/IPPC
 • Implementace závěrů o BAT, výjimky z plnění hladin emisí
 • Revize BREF

Ovzduší (garant sekce Kurt Dědič, MŽP ČR)

 • Aktuální legislativa
 • Nové pohledy na problematiku obtěžování zápachem
 • Monitoring a modelování kvality ovzduší

EVVO (garant sekce Radim Misiaček, RADDIT consulting, s.r.o.)

 • Role EVVO v ochraně životního prostředí
 • Příklady dobré praxe

Seznam dalších přednášejících spolu s organizačními a dalšími informacemi naleznete ZDE

WEB: www.envirokonference.cz

 

 

Datum uveřejnění: 18.6.2020
Poslední změna: 08.09.2020
Počet shlédnutí: 207