Akce

Konference CELEBioEconomy Celebration

středa 14. října 2020 (, 0,- )
Konference CELEBioEconomy Celebration, pořádaná projektem CELEBio (Central Europe Leaders in Bioeconomy), která se bude konat 14. října, má za cíl představit a rozproudit diskuzi o bioekonomice v České republice.
Místo konání: ; zatím neznámé
Pořádá: CELEBio (Central Europe Leaders in Bioeconomy, Síť středoevropských lídrů v oblasti biohospodářství), https://cz.celebio.eu/
Konference CELEBioEconomy Celebration pořádaná projektem CELEBio (Central Europe Leaders in Bioeconomy), sítí středoevropských lídrů v oblasti biohospodářství, která se bude konat 14. října má za cíl představit a rozproudit diskuzi o bioekonomice v České republice.

CELEBio, evropský projekt od BBI JU, přispívá k posílení aktivit souvisejících s biohospodářstvím v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Slovenské republice a Slovinsku. Projekt mapuje mezery v hodnotových řetězcích bioekonomik na úrovni jednotlivých států. Cílem České republiky je vytvářet nové ekonomické příležitosti a pracovní místa v biohospodářství prostřednictvím produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou v oblasti biotechnologií a při zajištění provozních podmínek pro udržitelnost přírodních ekosystémů.

Co můžete očekávat?

  • Prezentace výsledků vnitrostátního posouzení mobilizace biomasy
  • Směřování akčního plánu na podporu hodnotových řetězců biohospodářství
  • Prezentace inovativních společností z různých zemí, které budou sdílet své zkušenosti se zaváděním biohospodářství
  • Interaktivní diskuse o prioritních krocích pro Českou republiku
  • Soutěž „BioEconomy Underground“ představí nové nápady v oblasti biohospodářství a budou oslavována nejlepší řešení

Více o akci a registrace

 

 

Datum uveřejnění: 2.10.2020
Poslední změna: 02.10.2020
Počet shlédnutí: 207