Zprávy z tisku

Prevence vzniku odpadů pomáhá potřebným, opětovné využití energetické soběstačnosti

Dne 25. října proběhne v Praze další ročník konference Předcházení vzniku odpadů 2022, která opět přinese obrovskou dávku udržitelné inspirace. Hlavními tématy letošního ročníku bude kontext s mimořádnými událostmi z pohledu potravinového, materiálního a energetického hlediska. Chybět nebudou sni příklady správné praxe. Akci i letos podpoří společnost Albert Česká republika, s.r.o., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí politiky společenské odpovědnosti.

 
 

„Cílem konference je inspirovat posluchače jak v předcházení, tak i opětovnému využití odpadů. Letošní ročník se podívá tematickým úhlem pohledu na problematiku v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ta způsobila nevratné škody nejen na majetku, ale dotkla se nesmazatelně i mnoha lidských osudů a životů,“ představuje odbornou konferenci Ing. Vladimír Študent, výkonný ředitel CEMC.  Významná skupina uprchlíků nalezla azyl i v ČR a bylo nutné těmto lidem co nejrychleji pomoci se zajištěním základních potřeb, jako je ubytování, strava, ošacení i vybavení domácnosti. Za Potravinovou banku Praha vystoupí v úvodním bloku Věra Doušová, která představí celý systém pomoci, jež nespočívá pouze v pomoci potravinové, ale i materiální a poradenské.

Na vystoupení naváže Anna Strejcová ze společnosti Zachraň jídlo, z.s., která denně s kolegy bojuje s nadměrným plýtváním potravin. „I přes řadu překážek a legislativních komplikací se jim podařilo téměř nemožné – nastartovat darování nespotřebovaných hotových pokrmů z jídelen do charit v rámci pilotního projektu. A navíc chystají speciální aplikaci pro chytré mobilní telefony. V podnikových a školních jídelnách, cateringu a fast foodech by se díky usnadnění darování mohlo ušetřit až 3 780 tun těchto pokrmů ročně, “ odkrývá další část programu pan Študent. Nejen pro uprchlíky, ale také pro řadu domácností se může stát základní vybavení domácnosti jednoduše nedostupným. Právě na tuto oblast zacílí přednáška Nábytkové banky Praha.

Energetická soběstačnost

„Válka na Ukrajině nám jasně ukazuje, jak je důležitá energetická soběstačnost. Například bioodpady stále tvoří cca 40 procent směsného komunálního odpadu, a představují tak významný a potencionální díl energetického mixu. Aktuální situace tak představuje příležitost pro inovativní a již v praxi ověřené technologie, jak o jsou bioplynové stanice, které dokáží zpracovat bioodpad a přeměnit ho na biomethan,“ upozorňuje pan Študent. Do problematiky bioodpadů uvede účastníky Tomáš Aulický ze společnosti JRK Česká republika s.r.o., která se bioodpadům dlouhodobě věnuje a podělí se mj. o zkušenosti se systémy třídění kuchyňského odpadu u nás a v zahraničí. To, že v ČR mohou vznikat nové a úspěšné projekty, dokazuje projekt „tridimgastro.cz“. O zkušenostech, potenciálu a o spolupráci s obcemi, městy a firmami pohovoří Ondřej Černý ze společnosti Energy financial group a.s. S investicemi do moderního odpadového hospodářství souvisí i finanční náklady, proto nebudou chybět informace z pohledu dotačních možností.

Cirkularita v průmyslu

 „S prevencí, opětovným použitím a přechodem na cirkulární ekonomiku je úzce spojený trend zálohování. Slovensko na začátku tohoto ledna zavedlo zálohování plastových lahví a plechovek a u nás se zatím vedou diskuse, zda podobný systém zavést,“ pozastavuje se pan Študent. O současné situaci i o zkušenostech ze zahraničí bude hovořit Andrea Brožová ze společnosti Mattoni 1873 a.s. S přechodem na cirkulární hospodářství úzce souvisí tzv. rozšířená zodpovědnost výrobců, při níž je výrobce odpovědný za svůj výrobek v rámci celého životního cyklu. O efektivitě systému bude hovořit Radim Filák z kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

Startupům inspirace nechybí

Konference se tradičně zaměří na příklady správné praxe a vznikající nové projekty. Plýtvání se rozhodli říci razantní NE například ve startupech Art re use, reKáva nebo Atelier Paletky. Art re use usiluje o vytvoření hlavního komunikačního bodu v recyklaci, distribuci a transformaci nevyužívaného galerijního a výtvarného materiálu na znovu užitečný materiál. Startup reKáva zase nabízí odpadovou službu pro kavárny, firmy, ale i další instituce spočívající ve svozu kávové sedliny pomocí elektrického cargo kola. Kávová sedlina pak nachází uplatnění například v komunitních zahradách v podobě substrátu sloužícího pro pěstování hlívy ústřičné. Atelier Paletky používá pro tvorbu palety z netradičních dřevin jako je mahagon, malajský dub, teak apod., které do ČR přijely z celého světa a jejichž užitná hodnota by jinak skončila.

Podrobný program a přihláška jsou k dispozici na: www.predchazeniodpadu.cz.

O konferenci

Konference Předcházení vzniku odpadů 2022 se uskuteční 25. října 2022 v Praze v jedinečných vzdělávacích prostorech, jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj, v T-Mobile Magenta Experience Center (T-Mobile Magenta Experience Center, Obchodní centrum Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4 – Nusle). Akci bude moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan. Generální partner: Albert Česká republika, s.r.o.; hlavní partner: ASEKOL a.s.; akci dále podporují: ELT Management Company Czech Republic s.r.o., Energy financial group a.s., INISOFT s.r.o., JRK Česká republika s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Mattoni 1873 a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., T-Mobile Magenta Experience Center a WASTen, z.s.

 


Datum uveřejnění: 4.10.22
Poslední změna: 4.10.2022
Počet shlédnutí: 314