Zprávy z tisku

Farmáři v Herálci budou vyrábět zemní plyn

Taky vám jde hlava kolem ze současných společenských témat? Energetická krize, environmentální krize, globální oteplování, nedostatek vody… a mohli bychom pokračovat. Jedinec těžko vyřeší všechny problémy světa, ale existují firmy, které se chopily řešení alespoň některých z uvedených problémů.

 
Foto: Prodeval
 

Příkladem může být třeba farma Herálec u Humpolce, která už roky dbá na hospodaření šetrné ke krajině, na zdraví půdního mikrobiomu a obsah uhlíku v půdě. To je důležité i proto, že takto zdravá půda například zadrží mnohem více vody, než je v podmínkách dnešních farem běžné. Herálečtí totiž zařadili do způsobu své práce tzv. regenerativní hospodaření. A jde zde nejenom o zdraví půdy, ale také o zdraví ovzduší. Pomocí inovativních postupů v zemědělství se totiž váže do půdy oxid uhličitý (CO2), což je skleníkový plyn způsobující globální oteplování. Toho se jen za minulý rok v heráleckých polích podařilo uložit přes 300 tun.

Část plodin šetrně vypěstovaných na farmě míří společně s hnojem zdejšího dobytka do bioplynové stanice, kterou společně s farmou provozuje investiční společnost SUR LIE. Bioplynka od roku 2012 produkuje ekologickou elektřinu a také teplo, které je dále účelně využíváno v navazující potravinářské výrobě.

Nyní se však v Herálci rozhodli pro malou energetickou revoluci a rozšiřují bioplynku tak, aby kromě elektřiny dokázala produkovat také biometan. Tedy plyn, který má vlastnosti zemního plynu. Bude vyráběn ekologicky z lokální herálecké biomasy a stlačený do vysokotlakých lahví bude v podobě BioCNG využíván k pohonu autobusů městské hromadné dopravy v Jihlavě.

Foto: Prodeval

„Herálec patří v České republice k pionýrům úpravy bioplynu na biometan/BioCNG, dlouhodobé zkušenosti v širokém měřítku u nás prakticky neexistují“, říká manažer bioplynové stanice Ing. Ondřej Malinovský. „Naši bioplynku jsme dlouho ladili do nynější vysoké výkonnosti. Farmaření také věnujeme mimořádnou péči, a proto je pro nás důležité, aby i biometanová technologie perfektně fungovala. Výběrové řízení na dodavatele technologie upgradu bioplynu vyhrála firma Prodeval. Přepravní zásobníky biometanu a plnící a výdejní zařízení BioCNG pak dodá společnost ADAST.“

Jak to celé funguje? Fermentací biomasy vzniká ve fermentační nádrži bioplyn, který bude pomocí technologie upraven na biometan. Jádrem technologie Prodevalu je jednotka membránové separace s polymerovými membránami. Ty mají podobu tisíců drobných stébel, uložených podélně v kovovém válci, do kterého je z jedné strany vtláčen bioplyn. V dutém stéblu se oddělují molekuly oxidu uhličitého a metanu. Výhodou této technologie je její vysoká účinnost, která je vyšší než 99,3 %. Konkrétně v Herálci musí být jednotka schopna zpracovat 105 - 210 Nm3 bioplynu/hod. a vyrobit biometan s obsahem metanu více než 95 %.

Foto: Prodeval

Biometan je většinou vtláčen do plynárenské sítě a využíván stejně jako zemní plyn. V Herálci se však bude biometan ukládat do tlakových mobilních zásobníků BioCNG. Zásobníky budou převáženy do Jihlavy, kde na upravený biometan (BioCNG) budou jezdit jihlavské autobusy. BioCNG je pokročilým biopalivem šetrným k životnímu prostředí. Herálecká bioplynová stanice tedy bude vyrábět lokální 100% obnovitelný zdroj biopaliva, který se bude využívat v okolí.

Zdroj: Tisková zpráva Prodeval 28. 3. 2023

 


Datum uveřejnění: 28.3.23
Poslední změna: 28.3.2023
Počet shlédnutí: 1104