Komunikace je pojivem společnosti. (Antonín Slejška)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Odborné články z oblasti fytoenergetiky

     Cílem projektu je zintenzívnit výměnu informací mezi lidmi, kteří se zabývají energetickým využíváním biomasy. V rámci projektu jsou publikovány odborné články na webu Biom.cz a následně i na dalších webech a v odborných periodicích. Články obsahují zejména zkušenosti pěstitelů energetických plodin, provozovatelů bioplynových stanic, kotelen, kotlů, kotlíků a kamen na biomasu a dalších „fytoenergetických“ technologií.     

Velmi uvítáme Váš článek. Za jeho napsání můžeme nabídnout honorář (700,-kč hrubého, tj. 630,-kč po zdanění).

Článek může mít např. takovouto strukturu:

  1. představení provozovatele nebo pěstitele,
  2. popis zařízení či pozemku,
  3. historie využívání nebo pěstování biomasy na daném zařízení či pozemku,
  4. vzniklé problémy a jejich řešení,
  5. přínosy využívání nebo pěstování biomasy na popisovaném zařízení či pozemku,
  6. výhledy do budoucna.

Fotografie, schémata, mapy a další grafické přílohy jsou vítany, stejně jako odkazy na související články, weby, dokumenty, apod. Rozsah - počet znaků a příloh - není limitován.

Příspěvky můžete zasílat do redakce Biom.cz: biom@vurv.cz, tel.: 603 113 312

Projekt podpořila Nadace SLUNÍČKO pod číslem 5/03 částkou 20.500,-Kč.

Formulář žádosti o grant s popisem projektu: DOC, 62 kB

Koordinátor projektu: Antonín Slejška

Účastníci projektu: Jan Habart   Lenka Mašková   Antonín Slejška  

V rámci projektu byly publikovány tyto články:
V rámci projektu byly publikovány tyto novinky:


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps