Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Odkazy na zajímavé české i zahraniční weby

Zápis z 9. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 18.1.2000 v Praze - Ruzyni

Přítomni: Kutil, Sladký, Valečko, Novotný, Váňa, Slejška, Petříková, Smetana, Kára, Růžek, ostatní omluveni.

 1. Kontrola zápisu: bez připomínek

 2. Zpráva o činnosti v r. 1999, kterou vypracoval předseda CZ BIOM Váňa byla doplněna o další aktivity členů CZ BIOMu. Bude zveřejněna před Valnou hromadou v časopisu a na valné hromadě bude již jen diskutována a navržena ke schválení.

 3. Zpráva o hospodaření v r. 1999 bude vypracována a auditována tak, aby mohla být zveřejněna v 9. čísle časopisu BIOM.

 4. Seminář o obnovitelných energiích dne 16.2.2000 dopoledne je organizován z důvodu zajištění auly pro Valnou hromadu bez nájemních poplatků. Pro velký zájem o tuto akci je doporučeno omezit vystoupení členů CZ BIOMu a dát přednost vystoupení hostů.

 5. Valná hromada se bude konat odpoledne po semináři. Časový prostor jsou dvě hodiny. Program: schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření, volby nových funkcionářů, plán činnosti na r. 2000, různé.

 6. Organizaci voleb zajistí Novotný a Kára. Při prezenci dostanou členové CZ BIOMu kandidátní listinu se 16 kandidáty. Volí se 9 funkcionářů do předsednictva a 3 do revizní komise. Aby hlasovací lístek byl platný, musí být vyškrtnuti minimálně 4 kandidáti. Seznam kandidátů na funkce: Huleš, Honzík, Hutla, Juchelková, Kára, Kutil, Novotný, Petříková, Sladký, Slejška, Smetana, Šafařík, Usťak, Valečko, Váňa, Verner. Hlasování musí být spojeno s osobní účastní na Valné hromadě, počet hlasujících zástupců právnických osob je na Valné hromadě omezen 10 účastníky za každou právnickou osobu. Výsledky voleb budou zveřejněny na Valné hromadě.

 7. Plán aktivit na r. 2000: Přípravu plánu zajistí Dr. Petříková a Ing. Váňa a bude doplněn návrhy členů na Valné hromadě.

 8. Návrhy do plánu:
  · zájezd členů CZ BIOM na veletrh do Wippenhamu (Rakousko) spojený se seminářem poblíž rakouských hranic (termín bude upřesněn - léto 2000). P. Novotný pověřen organizací akce.
  · pokračování propagace fytomasy na zemědělských školách
  · semináře: obnovitelné zdroje (16.2.), den agrotechniky (1.3. VÚRV), používání kalu v zemědělství (27.4. VÚRV), BIOODPAD 2000 (10.5.), Využití systémů zpracování půdy (7.-8.6.), Energetické rostliny VI (Chomutov 27.7.) seminář Tech-agro (5.4)., Peklov 2000 (22.2.).
  · desetidílný televizní seriál o obnovitelných energiích (Kutil, Petříková)
  · výstavy: expozice CZ BIOMu na veletrhu PRAGAAGRO
  · V plánu činnosti je třeba zohlednit, že CZ BIOM v r. 2000 neobdrží institucionální podporu ze státního rozpočtu (každoročně 100 000 Kč).

 9. Různé: Dr. Petříková a p. Novotný provedou 21.1. jednání s poslanci Parlamentu ČR o rozšíření podpory na zakládání porostů energetických rostlin (stávající podpora je určena jen pro topoly určených klonů). Souhlasí se, že z prostředků mezinárodní sekce budou podpořeny chemické rozbory vzorků z pokusů s energetickými rostlinami založených na zemědělských školách. Zapsal: Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu