Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Životopis Miroslav Šafařík, Ing.

Vzdělání:

Praxe:

Volební program:

Do výboru CZ BIOMu kandiduji jednak na základě svého členství v tomto sdružení a také proto, že vzhledem ke své profesi, přesvědčení a zaměření disertační práce považuji za nezbytné podpořit snahy o prosazení "rozumnějšího" způsobu hospodaření s přírodními zdroji.

V Českém ekologickém ústavu spolupracuji na přípravě Státního programu na podporu úspor a obnovitelných zdrojů energie a souvisejících záležitostech. Ve své disertační práci řeším v prvé řadě makroekonomické souvislosti využívání obnovitelných přírodních zdrojů (především biomasy) a důsledek makroekonomických omezení na jejich prosazení a uplatňování v praxi "trvale" udržitelným způsobem.

Z toho plyne i moje zamýšlená činnost ve výboru CZ BIOMu - tj. přispět k rozumnému prosazování obnovitelných zdrojů a k řešení ekonomických otázek souvisejících s tímto prosazováním. Jde především o budoucí příspěvek CZ BIOMu k postupné eliminaci makro i mikroekonomických překážek na cestě rozvoje environmentálně příznivějších technologií a též příspěvek k osvětě vedoucí k šíření odpovídajícího životního stylu.

Osobní stránka

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek