Odkazy na zajímavé české i zahraniční weby Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Výroční zpráva CZ BIOMu za rok 1999

Jaroslav Váňa, předseda CZ BIOMu

Členská základna představuje v závěru roku 1999 - 228 řádných členů, z toho 22 právnických osob. Roční přírůstek 51 členů je nejvyšší za existenci našeho sdružení. V roce 1999 došlo k nejvyššímu navýšení aktivit, a to téměř ve všech oblastech CZ BIOM.

CZ BIOM byl hlavním organizátorem následujících seminářů a konferencí: 

CZ BIOM byl spolupořadatelem akcí:

Na všech výše uvedených akcích se zúčastnilo 694 účastníků (dle prezenčních listin)

CZ BIOM se dále prezentoval samostatným vystoupením na mezinárodní konferenci o biomase přednesením referátu "Obnovitelné zdroje energie v ČR" v Bratislavě, dále na přednáškovém večeru na ČZU (Konopí nejen na kouření), dále na odborném semináři o biomase pořádaným VÚZT na výstavě Praga - Agro 23.4.1999 a na semináři o energetice v Senátu ČR. Na semináři o energetických rostlinách při výstavě Země - živitelka, na mezinárodní konferenci ve Freiburgu (SRN) (obnovitelné zdroje energie), na semináři při výstavě v Grazu o fytoenergetice, na semináři ČSVTS o bioodpadech, prezentace na doprovodném programu Pragotherm Praha.

Zástupci CZ BIOMu se zúčastnili mezinárodního jednání o příhraniční spolupráci ve využívání obnovitelných zdrojů energie v Badenu. Zástupci CZ BIOM se zúčastnili mezinárodního jednání o spolupráci při pěstování a využití konopí.

CZ BIOM v roce 1999 připravil 3 výstavní expozice na celostátních výstavách, a na 2 výstavách prezentoval pro veřejnost poradenské středisko (23.-25.4. Praga - Agro, Praha - Letňany, 4.5. - 5.5. Eco-life Praha 2, Nám. míru, Dům dopravy a spojů, Země živitelka 26.8. - 29.8. České Budějovice). V roce 1999 byla podstatně rozšířena webová stránka na Internetu. Zde je též nepřetržitě organizováno diskusní fórum, v kterém mohou účastníci zadávat i odpovídat odborné dotazy. Rozsáhlejší sdělení členů CZ BIOM jsou uveřejněny ve "volné tribuně".

V roce 1999 byla webová stránka CZ BIOM rozšířena o fonotéku, fotogalerii, odkazy na články mimo web CZ BIOMu, legislativu fytoenergetiky, výpočty a javaskripty. Přístupy na webovou stránku CZ BIOM jsou sledovány serverem "Navrcholu.cz". Celkový počet přístupů byl v roce 1999 3 812.

Zástupci CZ BIOM se účastnili 2 akcí AEBIOM, schůze 13.4.1999 v Bruselu a schůze v Bratislavě. V rámci aktivit v AEBIOM podal CZ BIOM grantovou přihlášku do projektu Altener II na podporu natáčení desetidílného televizního seriálu Energie pro 21. století, 3 díly jsou věnovány výlučně biomase (začátek vysílání duben 2000 na ČT2).

Vydavatelská činnost CZ BIOMu:

Neobyčejně vysoká byla r. 1999 aktivita CZ BIOMu v grantových projektech. Byly realizovány projekty v těchto agenturách:

Činnost poradenského a informačního střediska CZ BIOMu v Chomutově vykázala v r. 1999 198 konzultací a 27 exkurzí převážně ze škol z okresu Chomutov. Další odborné konzultace byly poskytovány pro veřejnost v Praze.

Popularizaci CZ BIOM přispěla účast pracovníků CZ BIOMu v dvouhodinovém pořadu "Zátiší" v Rádiu 1, kde byly zodpovídány dotazy posluchačů. Pořad dle statistik poslouchalo 20 - 30 tisíc osob.

Intenzivně se v r. 1999 rozvíjela spolupráce se školami. K tradiční spolupráci (ČZU Praha, Univerzita J.E.P. Ústí nad Labem, fak. životního prostředí střední a základní školy v okrese Chomutov) přistoupily navíc zemědělské technické školy Děčín, Plzeň, Rakovník, Písek, Tábor, Bystřice pod Pernštejnem, které na základě podnětu Dr. Petříkové založily experimentální porosty energetických rostlin. Výsledky a výměna zkušeností byly diskutovány na seminářích "Biomasa pro energii".

Spolupráce CZ BIOMu se státními orgány spočívala v práci v komisích pro legislativu na podporu obnovitelných energií, v oponentním řízení ke Studii o energetické efektivnosti v ČR. Řadou jednání s ministerskými úředníky byla v r. 2000 zajištěna dotační podpora pro využívání kompostů. Původně plánovaná podpora pro zakládání porostů energetických rostlin byla zúžena pouze na vybrané klony topolů. CZ BIOM v jednáních s orgány státní správy i s legislativními orgány i v tisku upozorňoval na netransparentnost poskytování podpor při zavádění fytoenergetiky.

V roce 1999 se CZ BIOM stal členem Asociace pro obnovitelné energie, byl jedním z hlavních iniciátorů a zakladatelů této organizace, vzniklé za účelem společného postupu při rozvoji obnovitelných energií.

V roce 1999 byla zaktivizována a rozšířena sekce bioplynu. 13 subjektů, kteří v sekci pracují, usilují o výstavbu bioplynových stanic.

Výroční zpráva vypracována Ing. Jaroslavem Váňou, CSc. předsedou CZ BIOM

Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek