EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

ilustrační fotoVladimír Stupavský: Trh s peletami a automatickými kotli na biomasu

V roce 2013 pokračuje rozvoj trhů s ušlechtilými palivy na bázi biomasy v ČR i zahraničí. V letošní sezoně se významněji neprojevily každoroční rozdíly mezi letní a zimní cenou pelet. Trh s dřevěnými peletami rostl, což je pochopitelné díky návaznosti na růst trhu s kotli a kamny na biomasu. Růstu odvětví pomáhá silná základna a „předloha“ ze zahraničí společně s národními dotačními programy typu Zelené úsporám nebo Kotlíkových dotací. Dalším pozitivem je také fakt, že nejlepší vlastnosti kotlů na tuhá paliva je možno nalézt pouze peletových kotlů, které jako jediné vyhovují požadavkům nejpřísnější emisní třídy číslo 5. více ›
 

ilustrační fotoKlastr Česká peleta: Ceny pelet ve druhé polovině roku 2013

Ceny dřevěných pelet pro konečné spotřebitele se v třetím čtvrtletí roku 2013 pohybovaly mírně přes 6 Kč za kilogram. V této ceně je již započítána doprava i daně. Cena pelet na domácím trhu je svázána s trhy ve střední Evropě, především rakouský a německý trh ten český ovlivňují. A cena českých dřevěných pelet se v poslední době ustálila, je podobná jako v Rakousku nebo někdy i o něco nižší. Podstatně vyšší ceny mají naopak v Německu, Itálii nebo ve Švýcarsku. více ›
 

ilustrační fotoKlastr Česká peleta: České pelety v kvalitě dohánějí Německo, díky certifikaci ENplus

Čtyři roky po zavedení certifikace ENplus je v sousedním Německu certifikováno 95 % vyrobených pelet, nedávno slavnostně udělili již stý certifikát. Dosavadní vývoj přidělování certifikací v Česku ukazuje, že podobného podílu vysoce kvalitních pelet bychom mohli dosáhnout v ještě kratším horizontu. Nemáme za sebou zatím ani rok a certifikováno je už 70 % výroby, Německo tedy doháníme velmi rychle. ENplus znamená důležitou jistotu nejen pro stávající odběratele pelet, ale rovněž pro ty, kteří se teprve rozhodují o koupi kotle v souvislosti s aktuálně běžícími dotacemi. více ›
 

ilustrační fotoVladimír Stupavský: Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv

Už dnes činí roční obrat odvětví napojeného na výrobu dřevěných pelet a kotlů na jejich spalování v Česku odhadem 3,6 mld. Kč. více ›
 

ilustrační fotoKlastr Česká peleta: Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus ručí za jejich kvalitu, trhu to prospěje

Kdo si doma pohodlně topí dřevěnými peletami, najde možná už na příští dodávce pelet kulaté razítko s nápisem ENplus. Bude to důvod k oslavě – dva roky starý certifikační systém totiž dorazil do Česka, a tak i tady bude nyní chránit všechny zúčastněné strany. Výrobcům a obchodníkům s peletami otevírá přístup na nové trhy a prospěje konkurenčnímu prostředí, zákazníkům a výrobcům kotlů a kamen garantuje vysoce kvalitní palivo, a tedy například odpovídající tvar, vysokou výhřevnost, nízký obsah prachu a také malé množství popela vznikajícího při spalování. Certifikaci v Česku uděluje od letošního roku Klastr Česká peleta. více ›
 

ilustrační fotoOldřich Mužík, Zdeněk Abrham: Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv

Tento příspěvek se zabývá ekonomikou a energetickou efektivností biopaliv. Porovnává energetickou a ekonomickou náročnost výroby pevných tvarovaných biopaliv, bioplynu a kapalných biopaliv z vybraných druhů cíleně pěstované biomasy. Energetická efektivnost je zde chápána jako poměr energie obsažené v palivu oproti energetickým vstupům do jeho výroby od pěstování až po samotnou výrobu paliva. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u pevných biopaliv s hodnotou energetické efektivnosti až 40. Naopak nejhorší energetické bilance bylo dosaženo u výroby bioetanolu z pšenice – 4,8. více ›
 

ilustrační fotoJan Saglena: První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově

Zájem o rychlerostoucí dřeviny (RRD) stoupá. Důkazem byla první sklizeň RRD řezačkou NewHolland v České republice. Poprvé tak bylo možné tento způsob sklizně vidět nejen na videu ale i naživo. Tuto příležitost si 20. února nenechalo ujít během dne přes 50 zájemců o pěstování RRD. více ›
 

ilustrační fotoŠtefan Šutý: Potenciál Slovenska pre LCF biorafinérie

Jedným z najväčších spracovateľov lignocelulózových materiálov na Slovensku je celulózo-papierenský priemysel. Hlavné výstupy sú buničina a papier, ale aj produkcia elektrickej a tepelnej energie. Z dôvodu náhrady fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi sa predpokladá sa, že celulózo-papierenský priemysel sa transformuje na LCF biorafinérie (Ligno-Cellulosic Feedstock Biorefinery - LCF Biorefinery). více ›
 

ilustrační fotoVladimír Stupavský: Historie dřevních pelet v zalesněném a úspěšném Rakousku

Zdá se překvapivé, že by tak malá země v srdci Evropy měla co nabídnout v otázce využívání biomasy, přesto je právě v této oblasti Rakousko lídrem. Na světě je málo zemí, kde se biomasa tak často využívá pro vytápění domů a celých čtvrtí i průmyslových zón. více ›
 

ilustrační fotoKlastr Česká peleta: Moravskoslezský kraj pokračuje s dotacemi na peletové kotle

Až čtyřicet tisíc korun mohou získat obyvatelé Moravskoslezského kraje na nákup nového kotle na pelety. Dotační program kraje a ministerstva životního prostředí, díky němuž si mají lidé vyměnit staré kotle na uhlí za ekologičtější, pokračuje od 1. listopadu už třetí výzvou. více ›
 

ilustrační fotoVlasta Petříková: Současné uplatnění energie z fytomasy - z Rumexu OK 2

Rumex OK 2 – Krmný šťovík je u nás jednou z nejdéle využívaných tzv. energetických plodin pěstovaný pro produkci suché biomasy k vytápění budov. Do r. 2007, kdy byly na tyto plodiny poskytovány dotace, byly zasety asi na 2.000 ha půdy, z nich převažoval téměř výhradně šťovík. Bez dotací je ale produkce této cíleně pěstované biomasy ztrátová, takže se nyní šťovík pěstuje jen pro vlastní potřebu, na omezené výměře půdy. V poslední době se ale začíná opět pro energii využívat, avšak v jiné formě, a to v bioplynových stanicích vedle tradiční kukuřice Další energetické rostliny se nepěstují, s výjimkou Miscanthu, který se u nás nově začal vysazovat, je ale velmi nákladný a náchylný k vymrzání. více ›
 

ilustrační fotoPetr Hutla, Petr Jevič: Topné brikety z kombinovaných rostlinných materiálů

Výnosy energetických travin dosahují přes 10 t/ha sušiny. Výhodné je jejich použití pro výrobu topných briket. Byly vytvořeny jednosložkové brikety a brikety z kombinovaných materiálů, kdy doplňkovým materiálem je dřevo nebo energetická kukuřice. Vzájemně byly porovnány jejich mechanické vlastnosti a emisní parametry při spalování. Užitné vlastnosti briket z kombinovaných materiálů jsou výrazně lepší oproti briketám jednosložkovým z energetických travin. více ›
 

ilustrační fotoKlastr Česká peleta: Rychlá investice do úsporného kotle může ještě letos snížit náklady na vytápění

Půl milionu českých domácností bude muset během méně než deseti let vyměnit svůj stávající kotel na tuhá paliva za úspornější. Přiměje je k tomu novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost v září. S koupí účinnějšího a ekologičtějšího kotle třetí nebo vyšší emisní třídy není nutné čekat na zákonem dané termíny. Kdo si ho pořídí letos, zaplatí za topivo výrazně méně už tuto topnou sezonu a investice se mu vrátí do pěti let. Pelety i kusové dřevo, které se v úsporných kotlích spalují, patří k dlouhodobě nejlevnějším palivům. více ›
 

ilustrační fotoPavel Zemánek: Provozní náklady u technologií energetického využití réví z vinic

Tento článek je zaměřen na porovnávání nákladů tří technologií pro získávání odpadního dřeva z vinic pro energetické účely. Cílem bylo stanovení celkových nákladů na sběr a zpracování odpadní dřevní hmoty a její zpracování drcením se sběrem do zásobníku nebo lisováním a porovnat je s tradičními technologiemi vyhrnutí réví s následným štěpkováním. Hodnocení nákladovosti vychází z naměřených dat získaných při sledování jednotlivých mechanizačních prostředků včetně nákladů na mechanizační prostředky využívané pro dopravu. Výsledky potvrzují, že sledované technologie lze u vinohranických subjektů efektivně využít. více ›
 

ilustrační fotoAdolf Janeček, Vladislav Nový: Model přesunu energie při štěpkování

Optimalizace provozních a konstrukčních parametrů strojů zásadně ovlivňuje energetickou náročnost, ekonomickou efektivnost a ekologické aspekty prováděných prací. Při řešení problémů optimalizace technologických a technických parametrů energetických systémů vycházíme po stránce analytických rozborů i po stránce experimentálních sledováních sledování důsledně z principu, který jsme pracovně nazvali princip minimaxu (Janeček, 1996). více ›
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 8 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server