EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

ilustrační fotoLadislav Jelínek, Tomáš Medonos: Energetické, ekonomické a ekologické hodnoceni biopaliv

Komodity (biomasa) pro energetické využití se stávají významnou částí zemědělské produkce; jejich produkce a spotřeba je ovlivňována nejen ekonomickými a energetickými faktory, ale sami následně významně ovlivňují okolní životní prostředí a způsob využívání půdy. Cílem tohoto článku je ohodnotit, jak jsou biopaliva, používaná v ČR, vzhledem k těmto faktorům schopná konkurence. více ›
 

ilustrační fotoFarmet a.s.: Vývojové a testovací laboratoře firmy Farmet a.s.

Společnost Farmet a.s. byla založena v roce 1992 z velkého nadšení a zájmu zakládajících společníků o vývoj a výrobu českých strojů pro zemědělství a potravinářství. Z původně malé dílny se postupně stala moderní společností s více než 200 pracovníky a tržbami přes 500 mil. Kč ročně, jejímž základním posláním je objevovat ty nejmodernější technologie a nabízet je svým zákazníkům. Poctivý a zodpovědný přístup k podnikání a dlouhodobá vize společnosti Farmet byly oceněny získáním titulu FIRMA ROKU 2009 v ČR a řadou dalších ocenění. více ›
 

ilustrační fotoPavel Hoffman: Efektivnost využití odpadů a přebytků biomasy ze zemědělství a potravinářského průmyslu k produkci biopaliv

Již desítky let se hovoří o přicházejícím nedostatku ropy a zemního plynu. Obvyklé závěry byly, že za cca 20 až 30 let tyto zásoby dojdou. Naštěstí jsou stále objevována nová ložiska a tak se tento termín stále posunuje. Nyní jsou dvě hlavní stanoviska: Jedni tvrdí, že k celosvětovému nedostatku ropy dojde nejpozději do roku 2020. více ›
 

ilustrační fotoMichal Vojtíšek: Dopad spalování rostlinných olejů ve vznětových motorech na výfukové emise

Rostlinné oleje lisované z řepky, sóji, slunečnice, hořčice, a dalších rostlin jsou již po mnoho století používané jako místní obnovitelná udržitelná biopaliva pro dopravu – po většinu historie pěší, v posledních sto letech, po vynalezení vznětového motoru Rudolfem Dieselem, pak i motorizovanou. V současné době je v ČR využíván převážně olej řepkový, který není spalován přímo, ale je použit k výrobě metylesteru řepkového oleje (MEŘO), který je pak přimícháván do motorové nafty. Menší množství olejů je však spalováno v čisté formě, přímo, bez esterifikace, a to zpravidla v upravených vznětových (naftových) motorech s vyhřívaným přídatným palivovým systémem (v benzinových motorech rostlinné oleje spalovat nelze). více ›
 

ilustrační fotoRafał Chłond: Inhibitory v procesu zplyňování

Následující článek přináší myšlenku změny v mechanismu tvorby znečišťujících látek při procesu zplyňování biomasy, tj. prachu, dehtu a PAU. Prezentovaná teorie průběhu reakcí a zkušenosti z oblasti energetiky by měly napomoci dosáhnout cíle, jímž je zvýšení čistoty získaného paliva a zvýšení výhřevnosti plynu. Předložený plán zkoušek na zařízení pro zplyňování biomasy ve Výzkumném energetickém centruobohatí znalosti spojené s procesy probíhajícími v průběhu konverze paliva a možnosti vlivu na jejich průběh. více ›
 

ilustrační fotoSoňa Hykyšová: Kritéria udržitelnosti výroby biopaliv

Diskuse kolem biopaliv a jejich ekologického, ekonomického a sociálního přínosu přinesla řadu závažných otázek: Přispěje používání biopaliv ke skutečnému snížení emisí skleníkových plynů? Nebudou plodiny na výrobu biopaliv konkurovat potravinářským plodinám? Nezvýší se díky tomu ceny potravin? Nebude docházet k odlesňování, ztrátě přírodně cenných ploch a poškozování životního prostředí? Nezpůsobí biopaliva poškození motoru? více ›
 

ilustrační fotoOta Beran: Přehnojování kukuřice vede ke snížení výtěžnosti bioetanolu z listů a stonků

Výzkumníci z Rice University zjistili, že přehnojování kukuřice má negativní vliv nejen na životní prostředí, ale také na výrobu bioetanolu a výsledky jejich pokusu ukázaly proč tomu tak je. Zobecnění jejich výsledku by se dalo vyjádřit slovy: méně je někdy více. více ›
 

ilustrační fotoC.A.R.M.E.N. e.V.: V Německu si již můžete natankovat E10

Od 1. ledna 2011 je v Německu k dostání nový druh benzinu s označením E10, který obsahuje 10% podíl bioethanolu. Tento nový druh paliva by měl představovat alternativu k benzinu Super (český ekvivalent je Natural 95), který obsahuje jen 5% podíl bioethanolu. Německo se rozhodlo pro zvýšení tohoto podílu, aby redukovalo emise oxidu uhličitého z dopravy. Zákon o podílu biopaliv zavazuje od roku 2010 petrolejářský průmysl přimíchávat do dieselových a benzinových paliv 6,25 % biopaliva, což je zvýšení o 1 % oproti roku 2009. Užíváním E10 se tak v Německu ročně ušetří přibližně 3,6 milionů tun oxidu uhličitého. E10 také přispěje k snížení závislosti Německa na importu ropy. více ›
 

ilustrační fotoHelena Doležalová: Podpora tepla a chlazení z obnovitelných zdrojů: implementace směrnice 2009/28/ES

Tento příspěvek se zabývá možnostmi podpory tepla a chlazení z obnovitelných zdrojů prostřednictvím správních postupů. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů reguluje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, nikoli však podporu výroby tepla a chlazení. Na další vývoj právní úpravy podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů bude mít vliv implementace Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. více ›
 

ilustrační fotoOta Beran: V tomto roce se na Zemi vyrobí už přes 88 miliard litrů bioethanolu

Světová produkce bioetanolu hraje stále významnější roli v zajištění energetické bezpečnosti. více ›
 

ilustrační fotoOta Beran: Zkušenosti z USA – cesta k rychlejšímu rozšíření biopaliva E85?

Federální nařízení vycházející z koncepce rozšiřování spotřeby paliv z obnovitelných zdrojů předpokládá dosažení nárůstu produkce těchto paliv v USA na 36 miliard galonů ročně do roku 2022. Předpoklad pro rok 2010 byl asi 13 miliard galonů těchto obnovitelných paliv, ale to je právě to množství, které je, podle profesora Tynera, hranicí pro současnou technickou infrastrukturu Spojených států a její schopnost absorbovat palivo se zvýšeným obsahem biolihu. Ze studie Purdue University vyplývá, že v současnosti nemají Spojené státy vybudovanou takovou infrastrukturu, která by dokázala vyhovět federálnímu nařízení pro využití obnovitelných paliv prostřednictvím etanolu, ale mohla by naplnit dané cíle pouze při významném nárůstu podílu další generace biopaliv. více ›
 

ilustrační fotoJosef Pulkrábek, Jaroslav Urban: Energetické využití rostlinné biomasy

Od počátku 21. století se v celém světě zvyšuje zájem o využití rostlinné biomasy jako obnovitelného zdroje pro výrobu energie. Hlavním důvodem jsou klesající zásoby ve známých nalezištích fosilních paliv, rozložení rizika v zásobování energiemi ve světě, ochrana klimatu a životního prostředí na Zemi a využití stále rostoucího objemu biologických odpadů. Je to téma velmi aktuální a v mnoha směrech velmi zpolitizované. více ›
 

ilustrační fotoZdeněk Kučera: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Stanovení podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. více ›
 

ilustrační fotoVáclav Sladký: Výroba syntézního plynu z pevné biomasy

V zemích jako Německo a Česká republika se může výroba kapalných biopaliv z řepkového oleje a obilí dostat do střetu s výrobou potravin. Německá firma Choren přišla s řešením: V roce 2009 otevřela závod, jehož výrobní program je založen na komerční technologii BtL (Biomas to Liquid). Sídlo továrny je ve Freibergu v Sasku, dalších pět závodů se plánuje v Německu a nejméně jeden v Norsku. více ›
 

ilustrační fotoCZ Biom: Informační a osvětová kampaň na podporu a širší uplatnění kapalných biopaliv v dopravě

Tisková zpráva CZ Biom (České sdružení pro biomasu) více ›
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server