EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

EREF European Renewable Energies Federation: Evropská federace pro obnovitelné energie má nové vedení

Pan Savvas Seimanidis byl členy EREFu na další dva roky jednohlasně zvolen prezidentem.U příležitosti svého znovuzvolení Seimanidis poznamenal: „ Souhlasíme s viceprezidentem EU Marošem Šefčovičem, že rok 2016 bude pro Evropskou unii zásadní. To znamená nastavení správných a stálých základů, bezpečnou a konkurenceschopnou budoucnost obnovitelných zdrojů. A v neposlední řadě též implementace ambiciózních cílů, nastavených v Paříži. více ›
 

ilustrační fotoSPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA: Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude

Středa 25. listopadu 2015 - Předsedkyně Energetického regulačního úřadu nemusí s podpisem podpory pro obnovitelné zdroje energie čekat na ukončení schvalovací procedury v Evropské komisi. Žádná taková procedura totiž neprobíhá, probíhat nebude a nemusí. Vydání cenového rozhodnutí tak ani nevyžaduje garance české vlády.
více ›
 

ilustrační fotoEurObserv'ER: Spotřeba biopaliv v EU v loňském roce poklesla

Spotřeba biopaliv využívaných v dopravě v Evropské unii loni poklesla o přibližně 1 milion tun ropného ekvivalentu (toe) resp. o 6,8 % oproti roku 2012. Uvedl to v červenci tohoto roku ve své studii EurObserv'ER, který pravidelně zpracovává statistické údaje o rozvoji obnovitelné energie. K poklesu přispěly zejména kroky některých členských států vyvolané spory ohledně budoucí podpory biopaliv v EU. Podíl certifikovaných biopaliv vzrostl na 11,8 milionů toe v roce 2013, jejich relativní podíl tak činil již téměř 86 %. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnka: První zařízení v USA na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku je na Floridě

Čirok je pěstovaný na více než 42 milionech hektarů (107 milionů akrů) v 99 zemích světa a je tak pátou nejvíce pěstovanou obilninou na světě po rýži, kukuřici, pšenici a ječmeni. SRF plánuje postavit tři zařízení na výrobu bioetanolu ze sladkého čiroku na jihu Floridy. Stavba té první v Hendry County začala na konci roku 2013. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnka: Biopaliva frčí (nejen) v Čechách již více než sto let

Málokdo dnes ví, že první motory pro pohon automobilů byly zkonstruovány pro pohon na biopaliva. Rudolf Diesel představil v roce 1898 v Paříži motor na olej z burských oříšků, a kdyby se díky svým známým nestal později akcionářem ropné společnosti, kdo ví, na co bychom dnes jezdili. Rostlinný olej se přesto používal až do roku 1920. Henry Ford zase sestavil motor na etanol z kukuřice. více ›
 

ilustrační fotoOldřich Mužík, Zdeněk Abrham: Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv

Tento příspěvek se zabývá ekonomikou a energetickou efektivností biopaliv. Porovnává energetickou a ekonomickou náročnost výroby pevných tvarovaných biopaliv, bioplynu a kapalných biopaliv z vybraných druhů cíleně pěstované biomasy. Energetická efektivnost je zde chápána jako poměr energie obsažené v palivu oproti energetickým vstupům do jeho výroby od pěstování až po samotnou výrobu paliva. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u pevných biopaliv s hodnotou energetické efektivnosti až 40. Naopak nejhorší energetické bilance bylo dosaženo u výroby bioetanolu z pšenice – 4,8. více ›
 

ilustrační fotoMiroslav Bažata: Bionafta a směsná motorová nafta

Alternativou ke klasické motorové naftě je v ČR bionafta a směsná motorová nafta. Je to umožněno právními předpisy, zejména zákonem o spotřební dani. Předmětem daně jsou metylestery mastných kyselin (FAME), metylestery mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO) a směsná motorová nafta s nejméně 30 % MEŘO (SMN B30). Využití bionafty v praxi bylo ověřováno mezi jinými třemi případovými studiemi. více ›
 

ilustrační fotoMartin Kotek, Jan Hromádko, Radim Matušů: Provozní parametry motoru při provozu na palivo E85

Článek se zabývá konkrétní realizací dodatečné úpravy spalovacího motoru pro provoz na palivo E85. V rámci experimentů byly zkoumány provozní parametry motoru na palivo E85 a na předepsané palivo a dále pak byla popsána a zdokumentována činnost přídavné řídící jednotky. více ›
 

ilustrační fotoPetr Jevič: Tepelně chemické zpracování biomasy na motorová paliva a suroviny

Diskuze o užitečnosti přidávání bioložky do motorových paliv poněkud zastiňují fakt, že biopliava neznamenají jen žluté lány řepky olejky a výroba biolihu. Dnes již existuje celý systém zpracování biomasy nejen na motorová paliva, ale také na různé cenné chemické látky. Používají se přitom zejména tepelně chemické procesy. více ›
 

ilustrační fotoCZ Biom: Omezení podpory biopaliv ze strany EU nehrozí, ke zpřísnění podmínek kritérií udržitelnosti dojít může

Zástupci kampaně Biopaliva frčí se rozhodli reagovat na informace o možném omezení podpory biopaliv od roku 2020, který prezentovala agentura Reuters. Může potvrdit, že na úrovni evropské parlamentu se o biopalivech diskutuje. Podle výkonného ředitele AEBIOM (evropské sdružení pro biomasu) Jeana-Marca Jossarta probíhá v tuto chvíli v Bruselu především debata o další podpoře biopaliv. Nevyplývá z ní však, že by EU dosavadní podporu biopaliv omezovala. Může ale dojít k tomu, že budou zpřísněny podmínky tzv. kritérií udržitelnosti a zpřísní se také podmínky kontroly tzv. nepřímé změny využívání půdy*, tak aby pěstování biopaliv nemohlo motivovat k využívání zalesněné půdy. více ›
 

ilustrační fotoOta Beran: Poučné zkušenosti z USA se zaváděním biopaliv

Nařízení federální vlády USA, vycházející z koncepce zvyšování spotřeby motorových paliv z obnovitelných zdrojů, předpokládá v roce 2022 produkci až 36 miliard galonů paliva s bioetanolem ročně. V roce 2010 to bylo jen asi 13 miliard galonů. Podle profesora Tynera je to maximum pro současnou technickou infrastrukturu Spojených států a její schopnost toto palivo absorbovat. více ›
 

ilustrační fotoPetr Novák: Pokrok v produkci řasové biomasy využívající spalinový CO2 z bioplynové stanice na farmě skotu (projekt EUREKA ALGANOL)

Liberecká spalovna komunálních odpadů TERMIZO a.s. je jedna ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku energetického využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla v Liberci. více ›
 

ilustrační fotoJaromír Lederer: Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí

Spotřeba energie v u nás i v Evropě roste, přičemž přibližně polovina je kryta importem. V roce 2007 byl přijat Evropskou unií cíl produkovat v roce 2020 20 % energetických potřeb nekonvenčními typy energetických zdrojů. Při uvažování o mixu fosilních a alternativních zdrojů energie popř. surovinových zdrojů je významným faktorem produkce emisí. Můžeme v této souvislosti dosti zjednodušovat a konstatovat, že kromě fosilních uhlíkových surovin (ropa, uhlí, plyn) máme k dispozici biomasu, můžeme lépe využívat odpady (zaměříme se na využitelné odpadní plasty), v delší perspektivě vodík, a stále se diskutuje o užitečnosti (ekonomičnosti) využívání větrné a solární energie. více ›
 

ilustrační fotoLibor Špička, Jiří Jedlička: LCA motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO2

Pro hledání odpovědí na otázky dopadů paliv a biopaliv na životní prostředí se jako nejvhodnější nástroj používá analýza životního cyklu (LCA), často ve zjednodušené podobě zvané „well-to-wheels“ analýza. Jedná se o specifický typ LCA analýzy, který bývá často používán v souvislosti s hodnocením dopadů paliv v dopravním sektoru a různých dopravních módů,případně typů vozidel a jejich pohonů. Analýza bývá dělena na dvě základní části, a to „well-to-tank“ a „tank-to-wheels“. První z nich hodnotí palivo od těžby základních surovin, přes celý zpracovatelský řetězec, až po jeho dodávku do vozidla, resp. dopravního prostředku. Druhá část hodnotí vlastní využití paliva. Dopady bývají vyjadřovány ve vztahu ke kategorii dopadu globální oteplování jako ekvivalenty CO2 (Kočí, 2009). více ›
 

ilustrační fotoVladimír Kočí: Problematika posuzování životního cyklu biopaliv

Důvod pro rozvoj používání biopaliv v energetice a v dopravě spočívá ve snaze nahradit neobnovitelná fosilní paliva, snížit jejich spotřebu a dále omezit antropogenní emise skleníkových plynů do atmosféry. Získávání a užívání biopaliv je řetězec operací, z nichž každá má určitý potenciál podílet se na poškozování životního prostředí (například emisemi skleníkových plynů). Pakliže mají biopaliva být přínosem pro řešení možného nedostatku neobnovitelných surovin a pro snížení globálního oteplování, respektive klimatických změn, je nutné umět zhodnotit environmentální interakce všech zúčastněných procesů včetně jejich možných sekundárních dopadů. více ›
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server