Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 95

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "vyznam" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 112

Warning: Undefined array key "url" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 122
Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.
Warning: Undefined array key "url" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php on line 126
(Karel Čapek)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 

Warning: Undefined array key "userbiom" in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/prihlas.php on line 26
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Dotazníková akce Biomasa - energie pro obce a venkov

České sdružení pro biomasu - CZ Biom v rámci své činnosti, spočívající ve všestranné propagaci a podpoře energetického využívání biomasy, organizuje s podporou Státního fondu životního prostředí propagačně-osvětovou a dotazníkovou akci.

Jejím účelem je zdůraznit dominantní postavení biomasy v rámci všech druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukázat potenciálním zájemcům možnosti, které energetické využívání biomasy v jednotlivých dílčích oblastech skýtá pro obce i podnikatele na venkově. Zároveň podchytit a upřesnit případný zájem o vytvoření informačního servisu v oboru energetického využívání biomasy.

Biomasa představuje cca 80% podíl z celkově využitelného potenciálu OZE v rámci naší republiky. O zbylý 20% potenciál OZE se dělí všechny ostatní druhy OZE, jako je solární, větrná a geotermální energie, malé vodní elektrárny a tepelná čerpadla. Tomuto výsadnímu postavení biomasy v rámci OZE však neodpovídá podpora státních orgánů i pozornost dalších institucí, včetně medií.

Na rozdíl od ostatních zmíněných OZE představuje energetické využívání biomasy nejen zdroj energie, ale také zdroj budoucí nové zaměstnanosti (pěstování a zpracovávání biomasy, budování a provozování vlastních agroenergetických a následných technologií). Při kogenerační výrobě elektrické energie z bioplynu, získaného anaerobním rozkladem biomasy, může produkované odpadní teplo uživit návazný sušárenský provoz. Vznik nových pracovních míst je přitom o to významnější, že se uplatní ve vylidňujících se venkovských oblastech. Technologie založené na biomase představují důležitý přínos i pro tvorbu a ochranu životního prostředí a údržbu krajiny v důsledku intenzívnějšího využívání pozemků. Rovněž tak se využijí biologicky rozložitelné odpady. Proto mohou technologie biomasy sehrát významnou úlohu v transformaci našeho zemědělství a přinést obcím a venkovu prosperitu.

Žádné políčko v dotazníku umístěném níže není povinné. Prosíme však o pokud možno co nejúplnější vyplnění dotazníku. To nám umožní informační servis připravit tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám jeho potenciálních uživatelů. Dotazník si rovněž můžete stáhnout ve formátu MS Excell (XLS). Pokud zvolíte tuto variantu, tak prosíme o zaslání vyplněného souboru na e-mail dotaznik@biom.cz. Dotazníková akce bude ukončena 31. července 2004. Souhrny odpovědí naleznete když kliknete na čísla jednotlivých otázek.


Warning: Undefined variable $biom_query_arr in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/fillform_user.php on line 2

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/www/htdocs/biom.cz/common/php/fillform_user.php on line 2
1. Moje současné poznatky o biomase jsou: minimální,
střední,
velké.
 
2. Mé důvody získávání informací jsou především: rozšíření všeobecných znalostí,
hodlám podnikat v oboru,
podnikám již v tomto oboru,
chci využívat biopaliva.
Jiné důvody:

 
3. Informační servis preferuji v: papírové formě,
elektronické formě,
v obou formách současně.
Podrobnější popis Vašich preferencí:

 
4. Můj vztah k informačnímu servisu bude převážně: pasivní příjem informací,
pasivní s možností individuálních informací,
pasivní i aktivní s možností vyjádření,
aktivní přispěvatel v oblasti:

 
5. Zajímaly by mne zejména tyto druhy informací: zkušenosti z realizovaných projektů,
vývoj a technické novinky,
věda a výzkum,
legislativa,
možnosti podpor,
jiné (uveďte):

 
6. Zajímaly by mne zejména informace z následujících oblastí: A. cílené pěstování fytomasy (rostlinné biomasy) bylinné i rychlerostoucích dřevin,
B. získávání vhodné odpadní biomasy rostlinného i živočišného původu,
C. obchodování s cíleně produkovanou i odpadní biomasou,
D. sklizeň, skladování a konzervace biomasy, například sušení, stohování, předfermentace a další, před jejím dalším zpracováním,
E. zpracování biomasy na produkty a vedlejší produkty, například drcení, rozdružování, rozvlákňování, peletizace, briketování, lisování a další., včetně standardizace a normalizace biopaliv,
F. obchodování s produkty a vedlejšími produkty z biomasy,
G. vývoj, navrhování, projekce, výroba a dodávky zařízení na pěstování, sklizeň, manipulaci, skladování a zpracování biomasy,
H. vývoj, navrhování, projekce a výstavba zařízení a technologií na energetické a jiné technické zpracování biomasy a produktů z biomasy, jako jsou kotelny, bioplynové stanice s kogeneračními jednotkami, kompostárny, výrobny etanolu a metylesteru řepkového oleje a další,
I. výroba energie a dalších technických produktů formou provozování zařízení na energetické a jiné technické využívání biomasy, včetně provozování návazných technologií,
J. využívání, distribuce a obchodování s vyrobenou energií a technickými produkty (bioplyn, biopaliva, kompost, líh, MEŘO apod.), včetně produktů z návazných technologií,
K. nakládání s odpady, vzniklými jak v hlavních tak i v návazných technologických procesech, včetně provozování zařízení a technologií na jejich využívání nebo odstraňování,
L. financování a podpory projektů všech dříve uvedených oblastí,
M. informační servis, zahrnující periodické publikování informací o realizovaných a připravovaných projektech a novinkách z oblasti techniky, legislativy a podpůrných programů, a to jak v papírové tak i v elektronické podobě, s možností získávat konkrétní individuální informace a možnosti vyjadřovat se k této problematice, včetně k připravovaným legislativním změnám.
Můžete také navrhnout a blíže specifikovat i jinou oblast, která nebyla v přehledu uvedena:

 
7. Podle mne nejvíce brání rychlejšímu rozvoji technologií na energetické a jiné technické využití biomasy:
 

 
8. K CZ Biomu mám následující vztah: jsem členem CZ Biomu,
uvažuji o členství,
chci se stát členem,
neuvažuji o členství.
 
9. O anketě jsem se dozvěděl(a): web Biom.cz,
časopis Alternativní energie,
časopis Moderní obec,
časopis Zemědělec,
časopis Odpady,
e-mailové fórum Zdravých měst,
jinde:

 
I. Dotazník vyplnil(a)
 
II. Název organizace (zaměstnavatele)
 
III. Web organizace
 
IV. Váš e-mail
 
V. Telefon
 
VI. Fax
 
VII. Region
 
VIII. Adresa
 
IX. Poznámky k dotazníku
 
X. Poznámky pro redakci
 Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps