Akce

+ přidejte svou akci  

Konference Bioplyn a legislativa 2024

úterý 28. května 2024 (Jihomoravský kraj)
Dne 28. května 2024 se uskuteční již tradiční jarní akce CZ Biom věnovaná tématům z oblasti bioplynu, biometanu a bioodpadů. Letos se setkáme v Hotelu Allvet ve Vyškově.

Místo konání: Vyškov; Hotel Allvet | Drnovice 115, 683 04 Drnovice
Pořádá: CZ Biom - České sdružení pro biomasu, http://www.czbiom.cz

Aplikace kompostu na povrch půdy bez zapravení – workshop

čtvrtek 30. května 2024 (Vysočina, 0,- )
Stabilní organická hmota ve formě kompostů jako předpoklad pro úpravu nových postupů nebo půdoochranných technologií na orné půdě při zachování a posílení systému ochrany půdy a rostlinné produkce pro povrchovou aplikaci bez zapravení.

Místo konání: 675 51 Blatnice; ProFarm - Ondřej Doležal
Pořádá: Kompostářská asociace z.s., https://kompostarska-asociace.cz/

10. ročník konference ASEKOL PVO 2024

čtvrtek 10. října 2024 (Praha)
Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na jubilejní 10. ročník konference ASEKOL Předcházení vzniku odpadů 2024. Letošní 10. ročník se uskuteční symbolicky 10. 10. 2024 v Praze, a to opět v unikátních vzdělávacích prostorách T-Mobile Magenta Experience Center. Účastníci se opět mohou těšit na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů. Akce se můžete zúčastnit prezenční, ale i online formou.

Místo konání: T-Mobile Magenta Experience Center; Obchodní centrum Arkády Pankrác
Pořádá: České ekologické manažerské centrum, z.s., http://www.cemc.cz