Odborné články

Seamus Hoyne: Biomasa v Irsku

V současnosti připadají z celkové spotřebované energie v Irsku pouze 2% na energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů..

Joachim Jurasik: Siloxany v Bioplynu

Při využívání skládkových plynů a plynů z čistíren odpadních vod v kogeneračních jednotkách vznikají problémy, pokud..
ilustrační foto

Jaroslav Váňa: Kompostárna v Zabrzu

Měl jsem nedávno příležitost navštívit v Polsku kompostárnu v Zabrzu, kterou provozují místní technické služby (Mieskie..
« | 1 | .. | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | .. | 94 | »