Archív akcí

Kurz provozu bioplynových stanic - Bitozeves

středa 14. března 2018 - pátek 16. března 2018 (Ústecký kraj, 0,- Kč)
Školení bude zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu bioplynových stanic (dále jen BPS) s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru legislativa, biologie, řízení provozu a první pomoci. Školení je důležité i z pohledu vzájemného setkání a výměny zkušeností. Probíhat bude jako třídenní, první dva dny bude probíhat teoretická a praktická výuka. Třetí den bude organizována návštěva BPS s cílem ukázat problémová místa či využít zvláštní příležitosti při opravách BPS. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové kontakty potřebné pro obor. Součástí školení je i kurz první pomoci orientovaný právě na prostředí BPS s certifikací dle § 103 odstavec 2 zákoníku práce.

Místo konání: Bitozeves; Golfclub, Bitozeves 12, 440 01 Bitozeves
Pořádá: CZ Biom

Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice

čtvrtek 1. března 2018 09:00 (Jihomoravský kraj)
Seminář Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice, který pořádá ​​​​​​​Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se bude konat dne 1. března v Brně.

Místo konání: Brno; Orea hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Pořádá: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, http://www.ukzuz.cz

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

pátek 23. února 2018 13:00 (Vysočina)
Ministerstvo zemědělství v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů zve na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“.

Místo konání: Havlíčkův Brod; Penzion Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01, Havlíčkův Brod
Pořádá: Ministerstvo zemědělství, http://www.mze.cz

Konference "Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018 "

čtvrtek 22. února 2018 09:30 (Středočeský kraj)
Konference se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 v prostorách Hotelu Akademie Naháč v Choceradech za účasti předních odborníků v oboru bioplynu. Přednášet budou zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého sdružení pro biomasu (CZ BIOM) a energetické společnosti E.ON. Věnovat se budeme aktuálnímu dění v oblasti bioplynu v České republice, současnému stavu legislativy a jejímu zahrnutí do praxe. Získejte tak cenné zkušenosti v tomto oboru a odpovědi na otázky, které mohou ovlivnit provoz vaší bioplynové stanice a tím i zemědělskou činnost.

Místo konání: Chocerady; Hotel Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady
Pořádá:

Kalendář akcí: Cyklus seminářů Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce

pondělí 19. února 2018 12:30 (Praha)
Dne 19. 2. 2018 proběhne první z cyklu seminářů s názvem Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how. Seminář je pořádaný MPO ve spolupráci s organizacemi Czech Trade a Czech Invest.

Místo konání: Praha; budova MPO, Na Františku 32, velká skleněná zasedací místnost, Praha
Pořádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest , http://www.mpo.cz

Veletrh Cesty dřeva - For Pasiv

čtvrtek 8. února 2018 - sobota 10. února 2018 (Praha, 100,- Kč)
Veletrh, který zastoupí obor dřevostavby, dřevěné konstrukce, materiály, výrobky, zpracování a technologie dřeva se bude konat 8. - 10. února 2018 na Výstavišti PVA EXPO v Praze.

Místo konání: Praha; Výstaviště PVA EXPO, PRAHA - Letňany
Pořádá: ABF, a.s. - člen Hospodářské komory České republiky, SOVA ČR, http://www.abf.cz

Veletrh Solar Praha

čtvrtek 8. února 2018 - sobota 10. února 2018 (Praha)
Již 14.ročník Veletrhu Solar Praha, který dlouhodobě podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologických materiálů s cílem šetřit energie a životní prostředí, v souběhu s největším veletrhem pro stavbu a renovaci střech Střechy Praha (20. ročník) se bude konat 8. - 10. února 2018 v Praze na Vástavišti PVA EXPO v Letňanech.

Místo konání: Praha; PVA EXPO, Praha - Letňany
Pořádá:

Konference Vodárenská biologie 2018

úterý 6. února 2018 09:00 (Praha)
Pozvánka na tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2018 všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů.

Místo konání: Praha; Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, Praha
Pořádá: EKOMONITOR, http://www.ekomonitor.cz
Alena Pecinová, , tel.: 606 730 325

Veletrh Moderní vytápění

čtvrtek 1. února 2018 - neděle 4. února 2018 (Praha, 150,- Kč)
13. Veletrh VYTÁPĚNÍ, KRBŮ, KAMEN, ÚSPOR ENERGIÍ A JEJICH VYUŽITÍ, který je zaměřený především na moderní technologie vytápění, obnovitelné zdroje energií a zateplování, se bude konat 1. - 4. února 2018 souběžně s veletrhem DŘEVOSTAVBY 2018.

Místo konání: Praha; Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště Praha 67,170 90 Praha 7 – Holešovice
Pořádá:

Konference "Chytrá energie pro domácnosti a firmy"

pondělí 22. ledna 2018 14:00 (Moravskoslezský kraj, 0,- Kč)
Konference „Chytrá energie pro domácnosti a firmy“, která se bude konat 22. ledna 2018 v Ostravě, představí v rámci mezinárodní výstavy Infotherma 2018 moderní řešení energetických úspor a energetické soběstačnosti domácností a firem.

Místo konání: Ostrava; Výstaviště Černá louka v Ostravě, konferenční sál
Pořádá: Aliance pro energetickou soběstačnost


Příloha: POZVÁNKA  [pdf - ]

Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova - Plzeňský kraj

pondělí 22. ledna 2018 09:30 (Plzeňský kraj)
Celostátní síť pro venkov pod záštitou Státního zemědělského intervenčního fondu Vás srdečně zve na seminář "Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova", který se bude konat 22. ledna 2018 v Zasedacím sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu v Plzni.

Místo konání: Plzeň; Zasedací sál zastupitelstva, 1. patro, místnost č. 174, budova Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Pořádá: , http://www.mze.cz


Příloha: POZVÁNKA  [pdf - ]

agriKonference 2018

čtvrtek 18. ledna 2018 (Jihomoravský kraj, 1000,- Kč)
Legislativa a provoz bioplynové stanice

Místo konání: Černá Hora; Hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
Pořádá: agriKomp Bohemia s.r.o., http://www.agrikomp.com/
Alena Ševčíková,


Příloha: pozva-nka-na-agrikonferenci-2018-c-erna-hora.jpg  [jpg - ]

Dotační příležitosti v rámci SCLLD včetně opatření 16 Spolupráce

úterý 16. ledna 2018 (Královehradecký kraj, 0,- )
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory, z.s. si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na seminář Dotační příležitosti v rámci SCLLD včetně opatření 16 Spolupráce, který se koná 16. ledna v Penzionu Majka v Náchodě.

Místo konání: Náchod; Penzion Majka, Slavný 33, 549 54 Suchý Důl, okres Náchod
Pořádá: Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory, z.s., http://www.mze.cz
Mgr. Mirka Soldánová,


Příloha: POZVÁNKA  [pdf - ]

Obce na cestě k minimálnímu odpadu

čtvrtek 11. ledna 2018 - pátek 11. ledna 2019 (Česká republika)
Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s.r.o. připravili pro samosprávy rozsáhlý projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Rok trvající projekt, do kterého se má zapojit 10 českých obcí chce u těchto samospráv dosáhnout snížení množství produkce směsného komunálního odpadu a maximálního možného zvýšení třídění odpadů. To vše díky zavedení mixu systémů kvalitní evidence množství produkovaného odpadu a kompletní osvěty obyvatelstva a zástupců obcí zaměřené na prevenci vzniku odpadů.

Místo konání: ;
Pořádá: Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s.r.o., https://incien.org

Obce na cestě k minimálnímu odpadu

čtvrtek 11. ledna 2018 - sobota 10. února 2018 (Česká republika)
Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s.r.o. připravili pro samosprávy rozsáhlý projekt Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Rok trvající projekt, do kterého se má zapojit 10 českých obcí chce u těchto samospráv dosáhnout snížení množství produkce směsného komunálního odpadu a maximální možné zvýšení třídění odpadů. A to vše díky zavedení mixu systémů kvalitní evidence množství produkovaného odpadu a kompletní osvěty obyvatelstva a zástupců obce zaměřené na prevenci vzniku odpadů.

Místo konání: ;
Pořádá: Institut Cirkulární Ekonomiky ve spolupráci s firmou JRK BioWaste Management s.r.o., http://www.chytreodpady.cz

Aktuální legislativa ochrany ovzduší - novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

pondělí 11. prosince 2017 (Královehradecký kraj, 1700,- Kč)
Tématem semináře bude přehled současné legislativy ochrany ovzduší, její změny v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb. a zejména pak vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která bude platit pravděpodobně již od 1. 1. 2018.

Místo konání: Hradec Králové; EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, konferenční sál – budova B, 2. patro
Pořádá: EMPLA spol. s r. o., http://empla.cz/

Schůze sekce bioplyn - Olomouc

úterý 5. prosince 2017 (Olomoucký kraj)
CZ Biom se s ohledem na vývoj dění na Ministerstvu průmyslu a obchodu ohledně překompenzace rozhodl uspořádat schůzi bioplynové sekce dříve, než je obvyklé.

Pro lepší dostupnost a možnost širší diskuze uspořádáme schůzi na třech místech v termínech:


28.11. Hotel Rytířsko (obec Rytířsko, Jamné, Vysočina, sjezd D1 č. 119)

1.12. Hotel Na Ostrově, Beroun

5.12. Olomouc (bude upřesněno)


Na programu kromě pravidelného obeznámení s činností sekce bude hlavně detailní obeznámení s problematikou překompenzace a výpočtovým nástrojem databáze prekompenzace.cz. Pro zodpovězení Vašich dotazů budou přítomni i zástupci konzultační firmy Ernst & Young.

Program všech tří setkání bude stejný se začátkem vždy v 9. hodin a ukončením po obědě v cca 14. hodin. Pro členy CZ Biom je účast zdarma.

Pro usnadnění organizace, prosíme o potvrzení Vaší účasti mailem na adresu sekretariat@biom.cz s uvedením termínu, společnosti a počtu lidí s jejich jmény, kteří se schůze zúčastní.


Šiřte prosím tuto informaci mezi své kolegy a známé z oboru.


Těšíme se na setkání!

Místo konání: Olomouc;
Pořádá: CZ Biom, http://czbiom.cz

Schůze sekce bioplyn - Beroun

pátek 1. prosince 2017 (Středočeský kraj)
CZ Biom se s ohledem na vývoj dění na Ministerstvu průmyslu a obchodu ohledně překompenzace rozhodl uspořádat schůzi bioplynové sekce dříve, než je obvyklé.

Pro lepší dostupnost a možnost širší diskuze uspořádáme schůzi na třech místech v termínech:


28.11. Hotel Rytířsko (obec Rytířsko, Jamné, Vysočina, sjezd D1 č. 119)

1.12. Hotel Na Ostrově, Beroun

5.12. Olomouc (bude upřesněno)


Na programu kromě pravidelného obeznámení s činností sekce bude hlavně detailní obeznámení s problematikou překompenzace a výpočtovým nástrojem databáze prekompenzace.cz. Pro zodpovězení Vašich dotazů budou přítomni i zástupci konzultační firmy Ernst & Young.

Program všech tří setkání bude stejný se začátkem vždy v 9. hodin a ukončením po obědě v cca 14. hodin. Pro členy CZ Biom je účast zdarma.

Pro usnadnění organizace, prosíme o potvrzení Vaší účasti mailem na adresu sekretariat@biom.cz s uvedením termínu, společnosti a počtu lidí s jejich jmény, kteří se schůze zúčastní.


Šiřte prosím tuto informaci mezi své kolegy a známé z oboru.


Těšíme se na setkání!

Místo konání: Beroun; Hotel Na ostrově
Pořádá: CZ Biom, http://czbiom.cz

Do Křtin přijedou prestižní evropské startup a inovativní projekty. Představí nízkouhlíkové technologie pro 21. století

čtvrtek 30. listopadu 2017 - pátek 1. prosince 2017 (Jihomoravský kraj, 0,- Kč)
Na přelomu listopadu a prosince (30. 11. - 1. 12. 2017) se ve Křtinách u Brna uskuteční EKOinovační fórum - udržitelné technologie pro budoucnost. Klíčovou částí programu je představení evropských startupů. Nové nápady nabízí průřez moderních řešení a technologických novinek, které zvyšují kvalitu života a současně přispívají k ochraně životního prostředí. Jde například o autonomní elektro-mikrobusy Easymile (Francie), energeticky nezávislý mobilní dům Ecocapsule (Slovensko), okna Powerwindows od Physee, které umí vyrobit elektřinu a poskytnou informace k lepší správě budovy (Nizozemsko) či český startup Aquaqube, který nabízí revoluční způsob úpravy vody.

Místo konání: Křtiny 1, Křtiny 679 05; Zámek Křtiny
Pořádá: BIC Brno, Aliance pro energetickou soběstačnost, Institut Cirkulární Ekonomiky, Mendelova univerzita v Brně


Příloha: PROGRAM  [pdf - 422.7 kB]
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 95 | »