Archív akcí

Ekologické dny Olomouc

pátek 20. dubna 2018 - úterý 1. května 2018 (Olomoucký kraj)
Ve dnech 20. 4. - 1. 5. 2018 se bude v Olomouci konat 28. ročník festivalu Ekologické dny Olomouc, letos s podtitulem Antropocén - doba lidová. Součástí festivalu budou besedy, komentované vycházky a exkurze a Ekojarmark, který veřejnosti nabídne ukázku tradičních řemesel, informace z oblasti odpadů, udržitelného rozvoje či biodiverzity přírody a bohatý kulturní program.

Místo konání: Olomouc; Horní náměstí, Olomouc
Pořádá: Ministerstvo životního prostředí, http://www.mzp.cz

Kulatý stůl na téma rozvoje biomasy do roku 2030, Litoměřice

čtvrtek 19. dubna 2018 (Ústecký kraj)
Dne 19. dubna 2018 se bude konat Kulatý stůl na téma rozvoje biomasy do roku 2030. Cílem setkání je diskuze odborné veřejnosti o rozvoji biomasy v ČR.

Místo konání: Litoměřice;
Pořádá: CZ Biom, http://www.czbiom.cz
Eva Šiftová,

Seminář: Podpora obnovitelných zdrojů energie po roce 2020, Brno

úterý 10. dubna 2018 (Jihomoravský kraj, 0,- )
Dne 10. dubna 2018 se bude v rámci veletrhu Biomasa 2018 konat seminář na téma Podpory obnovitelných zdrojů energie po roce 2020. Mezi přednášejícími vystoupí zástupci CZ Biom a Komory OZE.

Místo konání: Brno;
Pořádá: CZ Biom, http://www.czbiom.cz
Eva Šiftová,

Valná hromada CZ Biom 2018

úterý 10. dubna 2018 (Jihomoravský kraj)
Valná hromada členů CZ Biom proběhne 10. 4. 2018 na Brněnském výstavišti v rámci veletrhů TECHAGRO a BIOMASA.

Místo konání: Brno; Výstaviště Brno, Veletrh TECHAGRO a BIOMASA.
Pořádá: CZ Biom, http://www.czbiom.cz

TECHAGRO 2018

neděle 8. dubna 2018 - čtvrtek 12. dubna 2018 (Jihomoravský kraj, 130,- Kč)
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Místo konání: Brno; Výstaviště Brno
Pořádá: Veletrhy Brno, http://www.bvv.cz/

Biomasa 2018

neděle 8. dubna 2018 - čtvrtek 12. dubna 2018 (Jihomoravský kraj, 130,- Kč)
Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Místo konání: Brno; Výstaviště Brno
Pořádá: Veletrhy Brno, http://www.bvv.cz/

Silva Regina 2018

neděle 8. dubna 2018 - čtvrtek 12. dubna 2018 (Jihomoravský kraj, 130,- Kč)
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Místo konání: Brno; Výstaviště Brno
Pořádá: Veletrhy Brno, http://www.bvv.cz/

Seminář: Rozvoj zkušeností v provozu bioplynových stanic, Nový Šaldorf, Znojmo

středa 28. března 2018 (Jihomoravský kraj)
Dne 28. března 2018 se bude konat seminář na téma Rozvoj zkušeností v provozu bioplynových stanic, jehož cílem je rozvoj kontaktů a výměna zkušeností provozovatelů a obsluhy BPS.

Místo konání: Nový Šaldorf;
Pořádá: CZ Biom, http://www.czbiom.cz
Eva Šiftová,

Workshop MPO - Hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR do roku 2030

pondělí 19. března 2018 10:00 (Praha)
Cílem souboru opatření karty A7 NAP SG je „... zabezpečit dostatečnost podpůrných služeb a regulačních výkonů v ES ČR i po změně struktury výkonů a nárůstu podílu decentralizovaných zdrojů v návaznosti na výsledky hodnocení stavu výkonové přiměřenosti (tzv. Generation Adequacy)“. Na základě těchto opatření se ČEPS, a.s., aktivně podílí na vytváření nástrojů pro zajištění konzistentních a transparentních podkladů pro hodnocení a plánování systémové (síťové) a výkonové přiměřenosti.

Místo konání: Praha; Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239
Pořádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu, https://www.mpo.cz

Kurz provozu kompostáren - Želivec u Sulice

čtvrtek 15. března 2018 (Středočeský kraj)
Školení je zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu kompostáren s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru kompostování, legislativy, technologií, řízení provozu, dotačních možností s možnostmi dalších přesahů na zemědělství a trvale udržitelné hospodaření v krajině. Kurz je koncipován jako jednodenní s odpolední exkurzí na zařízení zabývající se kompostováním. Školení je důležité i z pohledu vzájemného se setkávání a výměny zkušeností mezi účastníky kurzu. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové možnosti spolupráce mezi jednotlivými účastníky.

Místo konání: Želivec u Sulice; Hlavní 499, Sulice – Želivec 251 68
Pořádá: CZ Biom, http://www.czbiom.cz

Kurz provozu bioplynových stanic - Bitozeves

středa 14. března 2018 - pátek 16. března 2018 (Ústecký kraj, 0,- Kč)
Školení bude zaměřeno na majitele, provozovatele či obsluhu bioplynových stanic (dále jen BPS) s cílem zajistit zvýšení jejich znalostí v oboru legislativa, biologie, řízení provozu a první pomoci. Školení je důležité i z pohledu vzájemného setkání a výměny zkušeností. Probíhat bude jako třídenní, první dva dny bude probíhat teoretická a praktická výuka. Třetí den bude organizována návštěva BPS s cílem ukázat problémová místa či využít zvláštní příležitosti při opravách BPS. Celé školení zvýší znalosti účastníků v oboru a přinese nové kontakty potřebné pro obor. Součástí školení je i kurz první pomoci orientovaný právě na prostředí BPS s certifikací dle § 103 odstavec 2 zákoníku práce.

Místo konání: Bitozeves; Golfclub, Bitozeves 12, 440 01 Bitozeves
Pořádá: CZ Biom

Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice

čtvrtek 1. března 2018 09:00 (Jihomoravský kraj)
Seminář Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice, který pořádá ​​​​​​​Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se bude konat dne 1. března v Brně.

Místo konání: Brno; Orea hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Pořádá: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, http://www.ukzuz.cz

Mezigenerační výměna zkušeností v agrárním sektoru

pátek 23. února 2018 13:00 (Vysočina)
Ministerstvo zemědělství v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů zve na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“.

Místo konání: Havlíčkův Brod; Penzion Dočkalův mlýn, Michalovice 23, 580 01, Havlíčkův Brod
Pořádá: Ministerstvo zemědělství, http://www.mze.cz

Konference "Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018 "

čtvrtek 22. února 2018 09:30 (Středočeský kraj)
Konference se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 v prostorách Hotelu Akademie Naháč v Choceradech za účasti předních odborníků v oboru bioplynu. Přednášet budou zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého sdružení pro biomasu (CZ BIOM) a energetické společnosti E.ON. Věnovat se budeme aktuálnímu dění v oblasti bioplynu v České republice, současnému stavu legislativy a jejímu zahrnutí do praxe. Získejte tak cenné zkušenosti v tomto oboru a odpovědi na otázky, které mohou ovlivnit provoz vaší bioplynové stanice a tím i zemědělskou činnost.

Místo konání: Chocerady; Hotel Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady
Pořádá:

Kalendář akcí: Cyklus seminářů Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce

pondělí 19. února 2018 12:30 (Praha)
Dne 19. 2. 2018 proběhne první z cyklu seminářů s názvem Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how. Seminář je pořádaný MPO ve spolupráci s organizacemi Czech Trade a Czech Invest.

Místo konání: Praha; budova MPO, Na Františku 32, velká skleněná zasedací místnost, Praha
Pořádá: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest , http://www.mpo.cz

Veletrh Solar Praha

čtvrtek 8. února 2018 - sobota 10. února 2018 (Praha)
Již 14.ročník Veletrhu Solar Praha, který dlouhodobě podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologických materiálů s cílem šetřit energie a životní prostředí, v souběhu s největším veletrhem pro stavbu a renovaci střech Střechy Praha (20. ročník) se bude konat 8. - 10. února 2018 v Praze na Vástavišti PVA EXPO v Letňanech.

Místo konání: Praha; PVA EXPO, Praha - Letňany
Pořádá:

Veletrh Cesty dřeva - For Pasiv

čtvrtek 8. února 2018 - sobota 10. února 2018 (Praha, 100,- Kč)
Veletrh, který zastoupí obor dřevostavby, dřevěné konstrukce, materiály, výrobky, zpracování a technologie dřeva se bude konat 8. - 10. února 2018 na Výstavišti PVA EXPO v Praze.

Místo konání: Praha; Výstaviště PVA EXPO, PRAHA - Letňany
Pořádá: ABF, a.s. - člen Hospodářské komory České republiky, SOVA ČR, http://www.abf.cz

Konference Vodárenská biologie 2018

úterý 6. února 2018 09:00 (Praha)
Pozvánka na tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2018 všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů.

Místo konání: Praha; Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, Praha
Pořádá: EKOMONITOR, http://www.ekomonitor.cz
Alena Pecinová, , tel.: 606 730 325

Veletrh Moderní vytápění

čtvrtek 1. února 2018 - neděle 4. února 2018 (Praha, 150,- Kč)
13. Veletrh VYTÁPĚNÍ, KRBŮ, KAMEN, ÚSPOR ENERGIÍ A JEJICH VYUŽITÍ, který je zaměřený především na moderní technologie vytápění, obnovitelné zdroje energií a zateplování, se bude konat 1. - 4. února 2018 souběžně s veletrhem DŘEVOSTAVBY 2018.

Místo konání: Praha; Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště Praha 67,170 90 Praha 7 – Holešovice
Pořádá:

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 95 | »