Novinky

Čestné vstupenky na PRAGA AGRO 2003

16.10.03
V redakci Biom.cz jsou k dispozici čestné vstupenky na PRAGA AGRO 2003. Vstupenky jsou určeny pro účastníky některého ze seminářů.

Cena pro film CZ Biomu

9.10.03
Na mezinárodním festivalu "Agrofilm 2003" v Nitře získal film CZ Biomu v režii Petra Jandy "Biomasa pro vytápění v obcích a městech" 1. cenu Svazu polnohospodárských družstev.

Meziresortní připomínkové řízení

30.9.03
Právě probíhá meziresortní připomínkové řízení k nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Zároveň probíhá připomínkové řízení k nařízení vlády o Národním programu snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

Publikace o faremních kompostech

4.9.03
Právě vyšla nová publikace "Faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním kompostováním - Realizační pomůcka pro zpracování podnikové normy".

Videopořad o biomase

31.8.03
CZ Biom zpracoval nejnovější informace o využívání biomasy pro energii do formy videokazety, doplněné brožurou s názvem Biomasa pro vytápění v obcích i městech.

Nabídka netradičních učebních pomůcek

31.8.03
Moderním a progresivním školám, které nechtějí ustrnout jen v zaběhnutých způsobech výuky a chtějí své žáky a studenty upozornit na něco nového, nabízíme netradiční učební pomůcky, na téma obnovitelných zdrojů energie.
ilustrační foto

Nový vzhled Biom.cz

27.8.03
Byl připraven návrh pro nový vzhled Biom.cz. Prosíme o Vaše komentáře k němu.

Essentia - recenzovaný vědecký časopis

27.8.03
Byl zahájen provoz internetového vědeckého časopisu Essentia (www.essentia.cz). Essentia je recenzovaný, mezioborový časopis pro vědu, výzkum, aplikace výzkumu a ochranu přírody, zejména v ČR.

Kompostování v Luhačovicích

26.8.03
Členové CZ Biom se budou moci zdarma zúčastnit předvádění kompostárenské techniky 2. října v Luhačovicích.

Výpadky Biom.cz

4.8.03
Dnes měl Biom.cz výpadky. Příčina těchto potíží již byla odstraněna.

Česko-německý větrný server zahajuje

4.8.03
Zájemci o informace z oboru větrné energetiky mohou dnešním dnem začít využívat nový odborný internetový server, který najdou na adrese www.vetrnyserver.cz.

Odborné články z oblasti fytoenergetiky

3.8.03
Biom.cz získal podporu na projekt "Odborné články z oblasti fytoenergetiky". V rámci projektu budou publikovány články se zkušenostmi provozovatelů kotelen na biomasu, bioplynových stanic, pěstitelů energetických bylin a rychlerostoucích dřevin, odborníků, vědců,...

Biomasa - obnovitelný zdroj energie

28.7.03
Redakce odd. fytoenergetiky VÚKOZ Průhonice vydala publikaci "Biomasa - obnovitelný zdroj energie". Publikace je určena zejména pro starosty, pracovníky státní správy a zemědělce, kteří uvažují o pěstování a využití tohoto perspektivního zdroje energie ve své obci.
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | .. | 45 | »