Odborné články

Jaroslav Váňa: Kompostování travní fytomasy

Při kompostování travní fytomasy je třeba zabezpečit přídavkem vhodných lignocelulózových hmot a zeminy porézní..
ilustrační foto

Jaroslav Kára, Zdeněk Pastorek, Antonín Jelínek: Kompostování zbytkové biomasy

Proces kompostování urychlí zetlení odklízené travní hmoty, respektive vytvoří materiál, který může sehrát důležitou..

Jaroslav Váňa: Zemědělské odpady

Zemědělská výroba byla v minulosti organizována jako bezodpadové hospodářství a zvířecí fekálie a rostlinné zbytky..

Jaroslav Váňa: Kompostování odpadů

Nová právní úprava odpadového hospodářství důsledně aproximuje předpisy EU...
« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | »