Odborné články

ilustrační foto

Rafał Chłond: Inhibitory v procesu zplyňování

Následující článek přináší myšlenku změny v mechanismu tvorby znečišťujících látek při procesu zplyňování biomasy, tj...
ilustrační foto

Josef Pulkrábek, Jaroslav Urban: Energetické využití rostlinné biomasy

Od počátku 21. století se v celém světě zvyšuje zájem o využití rostlinné biomasy jako obnovitelného zdroje pro výrobu..
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 7 | »