Archív akcí

Polní den

čtvrtek 6. června 2002 08:30 - 20:00(Praha)
Polní den bude zaměřen na aktuální problémy zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin. Hlavní pozornost bude věnována používání orebných a bezorebných technologií zpracování půdy, pěstování energetických a průmyslových plodin, problematice fuzarióz a viróz u obilnin, používání listových hnojiv apod.

Místo konání: Aula VÚRV, Praha 6 - Ruzyně; Drnovská 507
Pořádá: CZ BIOM, http://www.biom.cz
Helena Kusá, , tel.: 02 33022264, fax: 02 33310636

Spalování a životní prostředí

úterý 4. června 2002 - pátek 7. června 2002 (Moravskoslezský kraj)
Každoroční setkání odborníků v oblasti spalování a životního prostředí. Letošní zaměření je hlavně na fluidní kotle, využívání biomasy a kalů. Součástí konference je i exkurze na moderní rotační spalovnu splňující emisní limity EU.

Místo konání: Ostrava; VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava
Pořádá: VŠB-TU Ostrava, http://www.vsb.cz/KE
Dagmar Juchelková, , tel.: 069-6995175, fax: 069-6918308

Pozvánka na BYZNYS TRIP - II

pondělí 3. června 2002 08:30 - úterý 4. června 2002 14:00(Praha)
Setkání se koná v rámci projektu evropského programu Altener, za účelem vytvoření investičních příležitostí pro české subjekty, a to na základě tvz. obchodování s CO2. Bude zde možnost pokračovat v osobním jednání s investory z EU o konkrétních projektech, které bylo zahájeno na Byznys Trip I (v únoru 2002) i o nových projektech, které naši investoři připravili v poslední době.

Místo konání: Hotel Krystal; J. Mártího 2/407, Praha 6
Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/
Vlasta Petříková, , tel.: 02 33356940, fax: 02 33356940

Využití obnovitelných zdrojů energie v domech pro bydlení - možnosti a trendy

středa 29. května 2002 09:30 - 17:00(Moravskoslezský kraj)
Seminář pro starosty a odbornou veřejnost o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie, prezentace projektu rekonstrukce MŠ v Ostravě-Proskovicích.

Místo konání: zasedací sál Magistrátu statutárního města Ostravy; Prokešovo nám. 8
Pořádá: Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, http://www.oze.cz
Eva Kudrnová, , fax: 02 20922698

Sanační technologie V

středa 29. května 2002 09:00 - čtvrtek 30. května 2002 15:00(Pardubický kraj)
Úvod letošního ročníku konference Sanační technologie bude věnován změnám, k nimž od loňského jara došlo v ekologické legislativě. Na přehled nových právních předpisů a na pohled na jejich působení očima odborníků z praxe naváže blok o financování procesu odstraňování ekologických zátěží doplněný referátem pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu o výsledcích a závěrech kontrolních akcí NKÚ v téže oblasti, informacemi o zkušenostech pracovníků ČIŽP, SF ŽP a SZÚ a úvahou o roli a pozici supervize.

Místo konání: Juniorcentrum; Seč u Chrudimi
Pořádá: Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., http://www.ekomonitor.cz
Olga Halousková, , tel.: 0455 682303, fax: 0455 682310

Vytápějme levně a bezpečně VIII

středa 29. května 2002 08:00 - 15:00(Pardubický kraj)
Představíme Vám armatury pro úsporu tepla, zabezpečovací a odvzdušňovací zařízení v otopných a chladicích soustavách, upevňovací techniku pro otopná tělesa a potrubí, systémy pro podlahové vytápění a systémy pro připojování otopných těles, otopná tělesa. Seminář je určen pro projektanty, montážní firmy, provozovatele, investory a obchodníky. Účastníci semináře obdrží sborník přednášek, technické podklady firem, výpočtové programy.

Místo konání: Kulturní dům Paramo Dukla;
Pořádá: OZ HOVORKOVA, http://www.obzaho.com
Ivana Hovorková, , tel.: 040 6304133, fax: 040 6636784

FOR ECO 2002

čtvrtek 23. května 2002 10:00 - neděle 26. května 2002 18:00(Praha)
8. mezinárodní veletrh životního prostředí

Místo konání: Pražský veletržní areál Letňany; Beranových, 190 00 Praha 9
Pořádá: ABF a.s., http://www.abf.cz

EuroSun 2002

čtvrtek 23. května 2002 10:00 - neděle 26. května 2002 14:00(Zahraničí)
4.kongres ISES, Obnovitelné energie pro místní komunity v Evropě.

Místo konání: Bologna, Itálie;
Pořádá: ISES Italia, http://www.isesitalia.it

OSTRAVA ENERGO 2002

úterý 21. května 2002 08:00 - středa 22. května 2002 14:00(Praha)
Hlavní cíle akce:
 • Rekapitulace informací o stavu realizace cílů po vydání energetického zákona 458/2000 Sb. a návazných vyhlášek.
 • Rekapitulace prvních zkušeností s otevřením trhu s elektrickou energií.
 • Rekapitulace stavu trhu s energiemi obecně a jeho výhled s pokračující privatizací.
 • Rekapitulace informací o možnostech uplatnění "trhu s emisemi" jakožto nástroje ke zlepšení čistoty ovzduší.
 • Podpora rozvoje využívání obnovitelných zdrojů.
 • Rekapitulace stavu uvádění do praxe zákona o hospodaření s energiemi 406/2000 Sb. včetně návazných vyhlášek (energetické koncepce statutárních měst, energetické audity, závazné limitní hodnoty, atd.).
 • Rekapitulace stavu využívání Nařízení vlády 299/2001 Sb. ke komplexní rekonstrukci panelových obytných domů.

  Místo konání: kongresový sál, Hotel IMPERIAL; Ostrava
  Pořádá: ENERGO-STEEL, http://www.energo.cz
  ENERGO-STEEL spol. s r.o., Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, , tel.: 069 6911318, fax: 069 6918323

 • Využití obnovitelných zdrojů energie v domech pro bydlení - možnosti a trendy

  pondělí 20. května 2002 13:30 - 17:00(Praha)
  Seminář je pořádaný v rámci doprovodných programů veletrhů FOR ECO a FOR HABITAT.

  Místo konání: Dům ABF, a. s.; Václavské náměstí 29, Praha 1
  Pořádá: ABF, a.s., http://www.abf.cz
  Kateřina Procházková, , tel.: 02 22891146, fax: 02 22891199

  Konferencia Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v strednej Európe - CEERES

  čtvrtek 16. května 2002 - pátek 17. května 2002 (Zahraničí)
  Konferencia je usporiadaná tak, aby účastníkom a prednášajúcim poskytla možnosť informovať a byť informovaní o stave využívania obnoviteľných zdrojov energie v krajinách strednej Európy v súčasnosti a o ich perspektívach do budúcnosti.

  Místo konání: Bratislava;
  Pořádá: Energetické centrum Bratislava, http://www.ecbratislava.sk

  Konzultační dny

  středa 15. května 2002 (Praha)
  Konzultační Dny budou zahájeny informacemi o finančních podporách a dotacích určených k využívání biomasy pro zlepšení životního prostředí a úspory energie i nákladů na vytápění. Pozornost bude soustředěna především na dotační zdroje a programy tuzemské, budou uvedeny rovněž možnosti k získání podpory vybraných projektů ze zahraničí.

  Místo konání: budova firmy SIMACO; Praha 4 - Krč, Před Nádražím 2 (naproti benzinové pumpě u odbočky z Jižní spojky směrem do Krče)
  Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
  Vlasta Petříková,

  Vytápění obcí biomasou (videobeseda)

  středa 24. dubna 2002 (Praha)
  Stav a výhledy centralizovaného vytápění sídel v ČR na principu energetického využití biomasy včetně analýzy stimulů a bariér dalšího rozvoje. Doplněno projekcí videosnímku (d)Ohřeje nás biomasa? a poradenstvím expertů.

  Místo konání: Kongresové centrum ALDIS v Hradci Králové; ul. A. Dvořáka
  Pořádá: Liga Ekologických Alternativ, http://www.lea.ecn.cz
  Jiří Dvořák, , tel.: 02 51814175, fax: 02 51814175

  Výstava Alternativní zdroje energie

  úterý 23. dubna 2002 10:00 - čtvrtek 25. dubna 2002 18:00(Královehradecký kraj)
  Cílem pořádané výstavy Alternativní zdroje energie je vytvořit prostor pro prezentaci domácích a zahraničních firem. Výstavu Alternativní zdroje energie bude doprovázet konference na téma: Využití biomasy pro centralizované zásobování teplem a ostatní obnovitelné zdroje energie, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí ČR.

  Místo konání: Hradec Králové;
  Pořádá: PAREXPO, s.r.o., http://www.parexpo.cz
  Jana Navrátilová, , tel.: 040 6415831, fax: 040 6415424

  Obnovitelné zdroje energie

  úterý 23. dubna 2002 09:00 - středa 24. dubna 2002 17:00(Královehradecký kraj)
  Konference se koná pod osobní záštitou ministra životního prostředí ČR. Konferenci doprovází výstava ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE 2002. Konference a výstava je určena pro představitele státní správy a samosprávy, především však pro starosty obcí.

  Místo konání: Kongresové centrum Aldis; Hradec Králové
  Pořádá: PAREXPO, s.r.o., http://www.parexpo.cz
  Jana Navrátilová, , tel.: 040 6415831, fax: 040 6415424

  Energie-Alternativy

  pondělí 22. dubna 2002 10:00 - 15:00(Ústecký kraj)
  Sekce Zdravých měst

  Místo konání: Litoměřice;
  Pořádá: Zdravá města, Litoměřice, http://www.nszm.cz/litomerice
  Lenka Malecová, , tel.: 0416/718 103, fax: 0416/718 210

  Výroba a spotřeba energie z hlediska odpovědnosti za stvoření

  úterý 9. dubna 2002 17:30 - 19:00(Praha)
  Úvodní slovo, informující o únorové panelové diskusi "Budoucnost energetiky", přednese ředitel sekce RNDr. Jiří Nečas

  Místo konání: přízemí kláštera Emauzy; Praha 2, Vyšehradská 49
  Pořádá: Ekologická sekce České křesťanské akademie, http://www.omadeg.cz/cka
  Jiří Nečas, , tel.: 02 24917210

  Ruzyňský den výživy a agrotechniky

  čtvrtek 7. března 2002 08:00 - 14:00(Praha)
  Na semináři budou prezentovány nové poznatky ve výživě rostlin a agrotechnice, aktuální informace o stavu ozimů a jejich ošetření na začátku jarní vegetace, doporučení pro správné založení porostů jarních plodin. Účastníci semináře budou informováni o Nitrátové směrnici EU a s ní souvisejících zásadách správné zemědělské praxe a o připravovaných agroenvironmentálních opatřeních v našem zemědělství. Seminář je pořádán v rámci programu podpory poradenství MZe ČR.

  Místo konání: Aula VÚRV; Drnovská 507
  Pořádá: Výzkumný ústav rostlinné výroby, http://www.vurv.cz
  Helena Kusá, , tel.: 02 33022264

  Valná hromada CZ BIOMu

  úterý 26. února 2002 13:00 - 17:00(Praha, 0,- )
  Výroční zpráva předsedy CZ BIOM; Zpráva o hospodaření - přednese revizní komise; Zprávy vedoucích odborných sekcí; Volby funkcionářů; Diskuse k plánu činnosti na rok 2002; Různé

  Místo konání: Aula VÚRV, Drnovská 507, 161 06; Praha 6 - Ruzyně
  Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
  Sekretariát CZ BIOMu, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636

  Seminář Energetické využití biomasy

  úterý 26. února 2002 09:00 - 12:00(Praha, 0,- )
  Nové investiční projekty v ČR na základě obchodování s CO2; Nový informační systém pro fytoenergetiku; Kampaň pro obnovitelné zdroje energie 2002; Technické prostředky pro bioenergetiku; Možnosti podpory obnovitelných energií; další odborná sdělení z oblasti fytoenergetiky; promítání videokazet, diskuse a závěr

  Místo konání: Praha 6 - Ruzyně; Aula VÚRV, Drnovská 507, 161 06
  Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/index.html
  Sekretariát CZ BIOMu, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636

  « | 1 | .. | 99 | 100 | 101 | 102 | »