Archív akcí

Vnitřní prostředí budov, požární bezpečnost, kondenzační technika, spalovací procesy a odtahy spalin

úterý 3. prosince 2002 08:00 - 14:00(Praha)
Seminář pro projektanty, architekty a pracovníky státní správy (nová legislativa, hygienické požadavky, předpisy, normy, praxe). Účast na semináři je zdarma.

Místo konání: Praha 6 - Dejvice; konferenční sál Masarykovy koleje, Thákurova ul. č. 1
Pořádá: Firma Schiedel s.r.o., Nehvizdy, http://www.schiedel.cz
Ing. B. Kubín, , tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201

Význam kogenerace pro rozvoj kraje

pondělí 2. prosince 2002 - středa 18. prosince 2002 (Česká republika)
Seminář je určen především pracovníkům krajského úřadu, magistrátů a městských úřadů, a dále odborné veřejnosti. Seminář je bez poplatku.

Místo konání: Krajské úřady;
Pořádá: CityPlan spol. s r.o., http://www.cityplan.cz
Jitka Šrámková, , tel.: 234 125 310, fax: 224 922 072

Snižování emisí skleníkových plynů zvyšováním energetické účinnosti

pátek 29. listopadu 2002 (Praha)
Konference u příležitosti 9. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Praha 2002. Je zaměřena na vyhledávání projektů v oblasti úspor energie.

Místo konání: Praha 7; IH PARKHOTEL Praha - Konferenční centrum, Veletržní 20
Pořádá: SPTZ, http://akcepriroda.ecn.cz
František Holec, , tel.: 283 881 424

Investiční pobídky k naplňování zákona o hospodaření s energií

středa 27. listopadu 2002 09:00 - 15:00(Praha)
Konference v rámci doprovodného programu u příležitosti 9. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Praha 2002.

Místo konání: IH PARKHOTEL Praha - Konferenční centrum; Veletržní 20, Praha 7
Pořádá: Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR
František Holec, , tel.: 283 881 424, fax: 283 881 400

Aqua-therm Praha

úterý 26. listopadu 2002 10:00 - sobota 30. listopadu 2002 16:00(Praha)
9. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitarní a ekologické techniky

Místo konání: Výstaviště Praha; Praha 7, Holešovice
Pořádá: Progres Partners Advertising, http://www.ppa.cz
Ing. F. Kočí, , tel.: 02/24218403, fax: 02/24218312

Konference o obnovitelných zdrojích energie Vysočiny III

čtvrtek 21. listopadu 2002 08:30 - 16:40(Vysočina)
Tento ročník konference je připraven pro oblast Vysočiny, nově uspořádané do Kraje Vysočina a nabízí účastníkům /zástupci obcí a měst, odborné a laické veřejnosti/ možnost dozvědět se mnoho nových praktických poznatků z využívání OZE /obnovitelných zdrojů energie/ od předních odborníků.

Místo konání: Jihlava; konferenční sál Krajského úřadu Kraje Vysočina, ulice Žižkova 57
Pořádá: Energetická agentura Vysočina, http://www.eavysociny.cz
Radim Hrůza, , tel.: 604 859 936

Seminář "Data Management"

středa 20. listopadu 2002 09:30 - čtvrtek 21. listopadu 2002 16:00(Praha)
V rámci semináře budou diskutována témata: povinnost evidence vyplývající ze zákona č. 185/2001, o odpadech, současná situace a povinnosti v oblasti managementu dat na úrovni kraje a Ministerstva, klíčové organizace (key players) v oblasti managementu dat v České republice a jejich postavení, povinnosti hlášení na úrovni mezinárodní, národní, a regionální, nová nařízení v oblasti statistiky v EU.

Místo konání: Ministerstvo životního prostředí; Vršovická 65, Praha 10, 100 10, místnost 124
Pořádá: MŽP, http://www.env.cz
RNDr. Zdeňka Bubeníková,

BIOODPAD 2002 - biologické metody využívání zemědělských odpadů

čtvrtek 14. listopadu 2002 08:30 - 16:00(Praha)
Seminář bude zaměřen na biologické metody využívání zemědělských odpadů, jako je anaerobní digesce či kompostování. Částečně se rovněž dotkne možností spolupráce farmářů s obcemi a průmyslem při využívání komunálních a průmyslových biologických odpadů.

Místo konání: Aula VÚRV, Drnovská 507, 161 06; Praha 6 - Ruzyně
Pořádá: Výzkumný ústav rostlinné výroby, http://www.vurv.cz
Antonín Slejška, , tel.: 603 113 312

Seminář "Biologicky rozložitelné odpady"

úterý 12. listopadu 2002 09:30 - středa 13. listopadu 2002 16:00(Praha)
V rámci projektu Twinning Phare 2000 si Vás dovoluje pozvat na seminář "Biologicky rozložitelné odpady" za účasti pana Favoina a Giaviniho, odborníků v oblasti biologicky rozložitelných odpadů.

Místo konání: Ministerstvo životního prostředí; Vršovická 65, Praha 10, 100 10
Pořádá: MŽP, http://www.env.cz
Mgr. Viktor Škarda,

Exkurze do Oblastního odpadového sdružení – Freistadt v Rakousku

úterý 12. listopadu 2002 07:30 - 17:00(Jihočeský kraj)
Třídění a kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Technologie mechanicko biologického zpracování odpadu.

Místo konání: Freistadt; odjezd z Českých Budějovic od výstupní hrany autobusového nádraží
Pořádá: Jihočeské sdružení ochránců přírody, http://www.webpark.cz/jisop/
MUDr. Věra Horská, , tel.: 38 741 23 58, fax: 38 731 01 66

Přednáška na téma Greenhouse Gas Emission in the EU

čtvrtek 7. listopadu 2002 10:50 - 12:00(Praha)
O soucasne situaci a novych dohodach, napriklad o vysledcich Delhi CoP-8 nebo o systemu GETS 2 - produktu European Electricity Industry.

Místo konání: UK Jinonice; U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Pořádá: Centrum pro otázky životního prostředí UK, http://www.czp.cuni.cz
Ing.Iva Hönigová, , tel.: 2510 80 355

INDIVIDUÁLNÍ TOPENÍ moderní energetická koncepce pro bytovou výstavbu

čtvrtek 7. listopadu 2002 (Moravskoslezský kraj)
Iniciativa pro individuální topení ve spolupráci katedrou tepelné techniky VŠB - TU Ostrava pořádá 2. Ročník konference INDIVIDUÁLNÍ TOPENÍ 2002. Tento ročník je zaměřen na možnosti individuálního topení z pohledu ekologie, současné techniky, technologií a legislativy.

Místo konání: Výstaviště Černá louka Ostrava; kongresový sál pavilonu A
Pořádá: Iniciativa pro individuální topení
Zdeněk TOMAN,

EEBW: Energie Efektivně 2002

úterý 5. listopadu 2002 - čtvrtek 7. listopadu 2002 (Praha)
Mezinárodní konference a výstava efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů energie.
Příležitost pro návratné invetsice.

Místo konání: Praha ; Kongresové centrum Praha
Pořádá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., http://www.svn.cz
, tel.: 02/ 2425 2115, fax: 02/ 2424 7597

Kompostovací seminár

středa 30. října 2002 09:00 - čtvrtek 31. října 2002 14:00(Slovensko)
Cieľ seminára: Poskytnúť podrobné, praktické informácie o spôsoboch a systémoch kompostovania a zriaďovania kompostární. Pomôcť mestám a obciam v SR výrazne zvýšiť mieru kompostovania organických zložiek TKO.

Místo konání: Topoľčany; chata Jazmín
Pořádá: Spoločnosť priateľov Zeme, http://www.changenet.sk/spz/
Branislav Moňok, , tel.: +421 556-771-677, fax: +421 556-771-677

EKOENERGIE

čtvrtek 24. října 2002 10:00 - sobota 26. října 2002 15:00(Olomoucký kraj)
3. ročník výstavy spojené s doprovodným programem v rámci veletrhu Stavotech, samostatná výstava s odbornými sympozii a workshopy na téma OZE.

Místo konání: Olomouc; Výstaviště Flora, Wolkerova 17
Pořádá: Omnis Olomouc, a.s., http://www.omnis.cz
Eva Járová, , tel.: 068 5516323

Technologie pro využívání biomasy

středa 16. října 2002 17:00 - pátek 18. října 2002 17:00(Liberecký kraj)
Konference o využívání biomasy.

Místo konání: Liberec;
Pořádá: Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého kraje, http://www.liberecky.kraj.cz
Ing. Romana Cermanová, , tel.: 00420.48.5340979, fax: 00420.48.5340984

Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR

čtvrtek 10. října 2002 08:00 - pátek 11. října 2002 17:00(Jihočeský kraj, 0,- )
Konferenci, kterou pořádá ČOV, s.r.o. Třeboň, navazuje na loňskou úspěšnou konferenci "Možnosti výroby a využití bioplynu v zemědělství".

Místo konání: Třeboň; Lázně Aurora
Pořádá: R.A.B., s.r.o., Třeboň, ČOV Třeboň
Ing. Miroslav Kajan, , tel.: 0333 721211, fax: 0333 724162

Mikrobiologie vod ve světle nové legislativy

středa 9. října 2002 09:00 - 16:00(Praha)
Odborný seminář.

Místo konání: SZÚ Praha; Šrobárova 48
Pořádá: Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., http://www.ekomonitor.cz
Olga Halousková, , tel.: 0455 682303, fax: 0455 682310

Odpady - Luhačovice 2002

úterý 1. října 2002 07:00 - čtvrtek 3. října 2002 14:00(Zlínský kraj)
Ve velké konkurenci cca 10 - 12 odborných odpadářských akcí v ČR (ODPADY PRAHA, RECYCLING PRAHA, COMMA Praha, ENVI BRNO, ODPADOVÉ DNY atd.) je jistě pozoruhodné, že se podařilo dotáhnout desátý ročník Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2002 do již reálné podoby.

Místo konání: Luhačovice; Kulturní dům ELEKTRA
Pořádá: JOGA Luhačovice, http://www.jogaluhacovice.cz
Lucie Suchánková, , tel.: 067 7132602,7132522, fax: 067 7131568

Obnovitelné zdroje energie v praxi

úterý 1. října 2002 - úterý 31. prosince 2002 (Česká republika)
Česká asociace pro obnovitelné energie pořádá přednáškový cyklus (v zimním semestru školního roku v období říjen - prosinec, vždy v pátek od 8,40 do 11,20 hod) a doprovodný program v rámci veletrhů PRAGOTERM, FOR ECO, STAVOTECH.

Místo konání: Oddělení ekologického inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně; 616 69 Brno, Technická 2, 8. poschodí
Pořádá: Vysoké učení technické v Brně, http://www.vutbr.cz
Doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc, , tel.: 541 146 291, fax: 541 146 147

« | 1 | .. | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | .. | 102 | »