Projekty

Vyhláška upravující podmínky podpory výroby elektřiny z biomasy

Připomínkování "vyhlášky, kterou se stanoví druhy a způsoby využití biomasy při výrobě elektřiny z biomasy na něž se vztahuje podpora dle zákona č. 180/2005 Sb. a kterou se dále stanoví parametry biomasy, podle nichž je tato podpora diferencována" bylo ukončeno. Jakmile bude k dispozici finální text vyhlášky, budeme jej na Biom.cz publikovat.

 
 

Účelem Vašich připomínek je, aby ve vyhlášce nebyl opomenut žádný podstatný druh biomasy a jeho správné zařazení do příslušné kategorie. Tímto veřejným připomínkováním by měla být vyhláška nastavena tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám Vás - budoucích uživatelů této vyhlášky.

Naším společným cílem je ve spolupráci s Regulátorem trhu s elektřinou docílit takových cen elektřiny z biomasy, které zajistí požadovaný rozvoj fytoenergetiky v ČR.

 


Datum uveřejnění: 20.6.05
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 4695