Projekty

Technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu

Cílem projektu je vývoj technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu a vývoj expertního systému na přípravu, kontrolu provozu a ověřování efektivnosti bioplynových stanic se zaměřením na výrobu bioplynu z trávy a z trvalých travních ploch a kalů ČOV. Expertní systém na bioplyn umožní rozšíření velikého množství informací o bioplynu a zvýší se tak povědomí o této problematice v České republice. Uživateli výsledků řešení projektu bude především odborná veřejnost a instituce veřejné správy nebo samosprávy.

 
 

Projekt začíná v září 2007 a bude ukončen v prosinci roku 2009. Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu. Výzkum a vývoj technologie bude probíhat ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a společností Bioprofit s.r.o..

Projekt byl podpořen v rámci programu Výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí –– „Výzkum environmentálních technologií“. Projekt je zařazen do oblasti výzkumu SP3 „Environmentální technologie, racionální využití energie a obnovitelné zdroje energie (OZE)“ s cíly dle SP3g4 „Navrhnout intenzifikaci postupů a technologií umožňujících energetické využití biologicky rozložitelných odpadů“. Celkové náklady projektu ve výši 4 924 750 Kč budou hrazeny formou finanční podpory z účelových prostředků na výzkum a vývoj MŽP částkou 3 846 000 Kč.

vstup na: LMES (Laický Modul Expertního Systému)

 


Datum uveřejnění: 11.7.07
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 3586