Projekty

ReStEP-Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Projekt ReStEP - Regional Sustainable Energy Policy - je financován Evropskou komisí v rámci programu LIFE+ a finančně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR.

 
 

Cílem projektu je vypracovat, zavést do praxe, otestovat, vyhodnotit a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu urbanistického managementu a územního plánování pro navrhování a posuzování energetických záměrů z oblasti obnovitelných alternativních zdrojů energie.

Tato nová metoda využívá jako základní inovativní softwarový nástroj interaktivní mapu potenciálu a limitů obnovitelných a alternativních zdrojů energie v České republice.

Projekt vytvoří prostředí a nástroje pro efektivní implementaci politiky a legislativy Evropské unie s důrazem na urbanistické plánování a přírodní zdroje, a to ve všech oblastech České republiky. Definuje možnosti a parametry využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv v dlouhodobých časových horizontech s ohledem na principy ekologické, ekonomické i sociální udržitelnosti, zachování biodiverzity, potravinové bezpečnosti a lokální energetické soběstačnosti dané lokality

Více informací o projektu naleznete na stánkách www.restep.cz.

 


Datum uveřejnění: 1.12.11
Poslední změna: 26.9.2013
Počet shlédnutí: 1820