Projekty

Pěstování energetických a průmyslových plodin v devastovaných oblastech jako efektivní metoda rekultivace znehodnocených půd

Cílem projektu je shrnutí poznatků z oblastí pěstování a využívání biomasy a odpadů na znehodnocených půdách do snadno přístupné a použitelné formy (expertního systému) a ověření algoritmů a modelů v parcelových pokusech a provozních podmínkách.

 
 

V rámci projektu budou vytvořeny databáze, algoritmy a modely pokrývající následující oblasti:

  • pěstování energetických a průmyslových plodin,
  • využívání odpadní a cíleně pěstované biomasy,
  • využívání odpadů ke hnojivým účelům,
  • fytoremediace znehodnocených půd.
Všechny vytvořené prvky budou integrovány do formy expertního systému. Expertní systém bude volně dostupný na Internetu a to i prostřednictvím mobilních zařízení. Expertní systém bude založený na otevřených technologiích a formátech a bude možné jej nebo jeho součásti začlenit do online i offline aplikací, zejména pak do různých typů e-learningu. Funkčnost expertního systému bude ověřena v provozních podmínkách a na parcelových pokusech.
V rámci ověřování budou sledovány např. vlivy pěstování energetických a průmyslových plodin na hydrofyzikální vlastnosti půd pod různými plodinami a u různého hnojení.

Pomůcky

 


Datum uveřejnění: 1.2.08
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 3487