Projekty

Odpady

Spolupráca medzi Biom.cz a časopisom Odpady. V rámci tejto spolupráce Odpady uverejňujú články z Biom.cz a Biom.cz uverejňuje články z časopisu Odpady a anotácie nových čísel.

 
 

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné na rok 2007 (po 25% zľave) je 1 049,- Sk + DPH

Domovská stránka:   www.epos.sk
E-mail: janka@epos.sk
Tel.: +421 263 454 266
redakcia Odpady
vydavateľstvo EPOS
Pečnianska 6
851 01 Bratislava

 


Datum uveřejnění: 27.2.07
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 7053