Projekty

Listy cukrovarnické a řepařské

Spolupráce redakce CZ Biom a měsíčníku "Listy cukrovarnické a řepařské".

 
 

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou odborný měsíčník zaměřený na pěstování cukrové řepy, výrobu cukru pro potravinářské i jiné využití a produkci etanolu. Obsahují vědecké články i kratší odborné příspěvky, zprávy o dění v oboru cukrovka-cukr-líh, ekonomické přehledy, informace o odborných akcích a publikacích i další sdělení.

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ jsou jedním z nejstarších odborných časopisů vycházejících u nás. První číslo Listů cukrovarnických vyšlo v říjnu 1882. Od té doby časopis vychází (s výjimkou úředního zákazu na konci 2. sv. války) nepřetržitě dodnes. Od roku 1992 jako odborný časopis pro i cukrovou řepu pod pozměněným názvem Listy cukrovarnické a řepařské. Od roku 2009 pak i pro lihovarnický obor ve spolupráci se Svazem lihovarů ČR.

Časopis je zařazen v řadě prestižních zahraničních citačních databází, mj. v Thomson Reuters/Web of Science, SCOPUS, Chemical Abstracts, Agrindex of Agris/FAO, Food Science and Technology Abstracts, Sugar Industry Abstracts (CAB International) a České zemědělské a potravinářské bibliografii (ÚZEI).

Distribuce je zajišťována výhradně formou předplatného, distribuci zajišťuje vydavatel. Všichni pěstitelé cukrové řepy v ČR mají zajištěno předplatné prostřednictvím Českomoravského cukrovarnického spolku a Svazu pěstitelů cukrovky ČR.

šéfredaktor: Ing. Blahoslav Marek, email: cukr-listy@centrum.cz, tel.: 223 000 365, mob.: 775 115 161

vydavatel: VUC Praha, a.s.

adresa redakce: U Jednoty 7, 142 00 Praha 4 Písnice

předplatné: ZDE

Obsah časopisu a plné texty článků:

 

 

 


Datum uveřejnění: 26.5.09
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 2251