Projekty

greenGain

greenGain je tříletý evropský projekt spuštěný v roce 2015, který hledá cesty jak zvýšit energetické využití biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně.

 
 

Projekt greenGain hledá řešení, která by zvýšila využívání energie z biomasy vznikající z údržby veřejné zeleně, a to způsoby, které by byly v zájmu veřejnosti. Hlavními cílovými skupinami jsou regionální a lokální společníci, odpovědní za údržbové práce a za management zbytků biomasy v jejich území. Dále je zaměřen na poskytovatele služeb,včetně farmářů a vlastníků lesů, jejich asociace, nevládní organizace a energetické zprostředkovatele a spotřebitele.

Tříletý projekt, který odstartoval v lednu tohoto roku je podporován programem EU Horizon 2020, který se zabývá výzkumem a inovacemi v EU. Projekt je spojením partnerských společností a výzkumníků z Německa, Itálie, Španělska a České republiky. Vědci analyzují potenciální zdroje biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně a různé technologie jejich zpracování. Dále popíše různé možné překážky a doporučení pro dotčené členy v EU.

https://greengain.eu/cs/

 

 


Datum uveřejnění: 1.6.17
Poslední změna: 1.6.2017
Počet shlédnutí: 394