Projekty

Geronimo II Biogas

GERONIMO II-BIOGAS je projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu “Intelligent Energy Europe Programme”. 13 organizací z 11 evropských zemí úzce spolupracuje s chovateli dojného skotu a prasat s cílem určení potenciálu produkce bioplynu coby vhodné investice pro jejich hospodářství podporou vytvoření slibných obchodních plánů

 
 

GERONIMO II BIOGAS je 30-ti měsíční iniciativa podporovaná z programu Inteligentní energie pro Evropu, která se zaměřuje na úzkou spolupráci se zemědělci s chovem dojného skotu a prasat z celé Evropy za účelem využití potenciálu, který bioplyn může nabídnout jako nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrný způsob hospodaření s hnojem. Budeme úzce spolupracovat se:

 • zemědělci na základní úrovni za účelem stanovení životaschopnosti výroby bioplynu jako realizovatelné investice pro jejich zemědělské podniky, a to prostřednictvím podpory při získání slibného obchodního plánu s bioplynem
 • politiky, aby zajistili, že případné zjištěné překážky ve využívání bioplynu mohou být odstraněny

Projekt navazuje na formu předchozí iniciativy programu Inteligentní energie pro Evropu, projekt GERONIMO I, který vyvinul první interaktivní webový portál pro chovatele dojného skotu v EU zaměřený na téma energetické účinnosti zemědělského podniku a obnovitelných zdrojů energie (www.dairyenergy.eu) a který také rozpoznal jasnou příležitost využití bioplynu jako nákladově efektivního a k životnímu prostředí šetrného způsobu hospodaření s hnojem.


GERONIMO II BIOGAS bude:

 • provádět energetické audity v zemědělských podnicích s chovem dojného skotu a prasat v celé Evropě k identifikaci 33,7 GWh nevyužitého udržitelného energetického potenciálu bioplynu, který by mohl ušetřit 135 000 tun CO2.
 • podporovat pilotní projekty s některými auditovanými podniky s cílem zajistit alespoň 4 230 MWh pro trh před koncem akce, ušetří 16 860 tun CO2.
 • uschopňovat a vytvářet znalosti zemědělců v oblasti potenciálu bioplynu, aby bylo zajištěno dalších 20,2 GWh elektřiny a ušetřeno 81 000 tun CO2.

 • Více o projektu Geronimo II Biogas se můžete na jeho webových stránkách energy4farms.eu
  Tato stránka obsahuje názory autorů, které nemusí být vždy ve shodě s míněním členů Evropského společenství. Evropská komise ani Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) není zodpovědná za jakékoli užití informací obsažených na této stránce.

   


  Datum uveřejnění: 3.9.12
  Poslední změna: 23.9.2012
  Počet shlédnutí: 1373