Projekty

Den bioodpadu v Luhačovicích

Na XIV. ročníku kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE bude první den věnován bioodpadům. Kongres bude doprovázen výstavou, která bude zahrnovat rovněž významnou bioodpadovou expozici.

 
 

Informace o kongresu

XIV. ročník kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2006 se uskuteční ve dnech 19. - 21. září 2006 v Kulturním domě ELEKTRA v Luhačovicích.

Program dne bioodpadu

ÚTERÝ – 19. 9. 2006

09.00-09.10 Zahájení XIV. Mezinárodního kongresu a výstavy
ředitel kongresu
09.10-09.30 Prezentace generálního partnera kongresu
Pražské služby a.s., generální ředitel Mgr. P.Roman
09.30-11.30 Komplexní problematika nakládání s biologickým odpadem - DEN BIOODPADU
  Představení sdružení CZ Biom
CZ Biom
  Možnosti a systémy svozu a zpracování biologického odpadu
VÚRV, Ing. J. Váňa, CSc.
  Praktické zkušenosti s využíváním biologického odpadu v domácnostech
Ing. J. Gabryš
  Ekonomika svozu a zpracování domovního biologického odpadu v ČR
CZ Biom
  Možnosti odbytu kompostu, podmínky pro prodej kompostu
UKZŮZ
  Nařízení EK č. 1774/2002 o povinnosti třídění bioodpadu v gastroprovozech
Ing. J. Váňa, CSc.
  TAP - tuhá alternativní paliva - budoucnost pro bioodpady
CZ - Biom
  Nabídka firmy JELÍNEK- TRADING s.r.o. pro kompostování bioodpadu
Ing. O. Jelínek
11.30-11.45 DISKUZE
11.45-12.00 Vyhlášení VIII. ročníku „Ceny Karla Velka 2006“
12.00-14.30 Oběd
13.00-15.00 Praktické ukázky vystavujících firem za účasti čestných hostů a účastníků kongresu
15.00-17.30 I.PANELOVÁ DISKUZE : KOMPOSTOVÁNÍ x MBÚ
19.30-24.00 1. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA

Podmínky pro vystavovatele v bioodpadové expozici

Požadavky Cena
Standardní Člen CZ Biomu
Krytá plocha (pouze vč. stánku) 2.100 Kč/m2

1.050 Kč/m2

Salonek (bez výstavby stánku) 2.300 Kč/m2

1.150 Kč/m2

Volná venkovní plocha do 20 m2 1.500 Kč/m2    750 Kč/m2
Volná venkovní plocha nad 20 m2 1.300 Kč/m2    650 Kč/m2
Pronájem reklamního panelu v kongresovém sále - celkem 5.000 Kč/m2 2.500 Kč/m2
Představení firmy formou přednášky 10 minut 10.000 Kč/m2 5.000 Kč/m2
Představení firmy formou přednášky 20 minut 18.000 Kč/m2 9.000 Kč/m2
Propagace v Bulletinu (zákl. údaje - název, adresa, IČO, mail, tel.) 1.900 Kč/m2    950 Kč/m2
Reklamní plocha v Bulletinu kongresu - 1/4 stránky A4 5.000 Kč/m2 2.500 Kč/m2
Celostránková plocha v Bulletinu - 1/1 A4 12.000 Kč/m2 6.000 Kč/m2
Zajištění stavby stánku u pořadatele - systém OCTANORM 1.300 Kč/m2 1.300 Kč/m2

Závazná přihláška pro vystavovatele

 

 


Datum uveřejnění: 20.4.06
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 2861