Projekty

Compo-Ball – systém online monitorování kompostování

COMPO-BALL je tříletý výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí, jehož náplní je vývoj nového systému pro monitorování teploty a vlhkosti během kompostovacího procesu. Do projektu se zapojí 16 partnerů z 9 evropských zemí. Projekt má za cíl nabídnout evropskému kompostovacímu průmyslu cenově dostupné bezdrátové monitorovací senzory pod názvem „SensoBall“.

 
 

Účel projektu COMPO-BALL

Současný projekt COMPO-BALL si klade za cíl vyvinout bezdrátový online systém pro měření teploty a vlhkosti v několika různých místech kompostovaného materiálu. Na trh by měl být uveden pod názvem SensoBall. Navrhované řešení se skládá ze sady několika na sobě nezávislých sensorů. Tyto sensory nepotřebují externí zdroj napájení a naměřená data jsou k dispozici pomocí bezdrátové technologie. Sensory jsou uloženy v kapsli vyrobené z inertního materiálu.

SensoBall bude možné použít i u takových typů kompostovacích procesů, kde je výchozí materiál homogenní, například odpadní vody. Lze jej použít i u jiných typů biologických procesů, kde je nezbytně nutný monitoring, kupříkladu fermentace obilí. Kromě těchto variant užití se předpokládá i budoucí využití této bezdrátové technologie při monitoringu kompostování komunálního recyklovaného odpadu. Takové použití by zvýšilo ekonomickou návratnost a umožnilo by zmenšení velikosti kompostáren. Tyto menší kompostárny by posléze mohly být umístěny blíže centrům měst, což by vedlo k nižším nákladům na dopravu.

Dopady projektu COMPO-BALL
Cenově dostupný, robustní a lehce ovladatelný systém pro monitoring kompostovací procedury by zvýšil konkurenceschopnost kompostování a pěstitelské činnosti. SensoBall by také pomohl provozovatelům kompostáren a zemědělcům při plnění na ně kladených regulačních nařízení a požadavků koncových uživatelů. Zároveň by jim umožnil zvýšit jejich ziskovost díky produkci kompostu o vyšší stálosti a vyšší kvalitě.

Výzkumný projekt „COMPO-BALL“ (číslo grantu 243625) je financován v rámci Sedmého rámcového programu (FP7/2007-2013) Evropského Společenství.

 


Datum uveřejnění: 24.9.12
Poslední změna: 16.9.2014
Počet shlédnutí: 1111