Projekty

CERREC - Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks

CERREC - Centra a sítě pro opravy a opětovné využití – je projekt financovaný Evropskou unií, který je realizován prostřednictví programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 
 

Projekt odstartoval v dubnu 2011 a potrvá až do konce roku 2014. Během této doby se bude tým devíti partnerů ze sedmi zemí Střední Evropy věnovat realizaci cílů projektu, tedy hodnocení oblasti oprav a opětovného použití odpadů jako nové formy nakládání s odpady, stejně jako nastavení standardů kvality a osvětové činnosti. Hlavním partnerem projektu je Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol z Rakouska.

Projekt CERREC plní požadavky nové rámcové směrnice o odpadech (směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech č. 2008/98/ES z listopadu 2008) a podporuje tak “přípravu k opětovnému použití“ jako novou formu nakládání s odpady. Opětovné použití je jedním z hlavních cílů nové směrnice o odpadech, která musí být přijata a zavedena do vnitrostátních legislativ, následně ale také implementována po praktické stránce.

Hlavní výzvou projektu CERREC je, aby se sektor opětovného používání stal mainstreamem v rámci odpadového hospodářství, což by výrazně příspělo k redukci množství vznikajících odpadů a zároveň prodloužilo životní cyklus výrobku.

 


Datum uveřejnění: 24.9.12
Poslední změna: 8.9.2014
Počet shlédnutí: 1261