Projekty

Bio-Heat - Promotion of Short Rotation Coppice for district heating Systems in Eastern Europe

Podpora rychle rostoucích dřevin pro dálkové vytápění ve východní Evropě

 
 

BIO-HEAT – Podpora rychle rostoucích dřevin pro systém centrálního vytápění ve Východní Evropě (IEE/09/890/SI2.558326) je projekt podporovaný v rámci evropského programu Intelligent Energy – Europe (IEE) a spolufinancovaný Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace (EACI).

Cílem tohoto projektu je poukázat na širší využití rychle rostoucích dřevin (RRD) jako vhodného zdroje energie pro systém centrálního vytápění ve vybraných zemích centrální a východní Evropy (Česká republika, Rumunsko, Polsko, Slovensko a Litva), s cílem založit nové vazby uplatnění RRD ve výtopnách, a to zejména na regionální úrovni. Za účelem navázání přímých kontaktů mezi zmíněnými zeměmi, bylo pro průběh projektu (24 měsíců) naplánováno několik projektových setkání.


Prioritní cíle projektu Bio-Heat

 • Implementace palivového dřeva jako náhrady/ doplňku při spalování uhlí v trvale udržitelném měřítku
 • Zprostředkování znalostí zájmovým skupinám (zemědělci a operátoři tepláren a elktráren)
 • Vytvoření regionálních řetězců přidané hodnoty ve východní Evropě
 • Výuka všech cílových zájmových skupin

Obecným cílem projektu BIO-HEAT je poskytnout spolehlivé řešení pro náhradu fosilních paliv jakožto energetického zdroje pro současné systémy CZT, prezentovat a nabídnout vhodnou alternativu jak z hlediska environmentálního, tak dlouhodobé udržitelnosti. Proto se projekt BIO-HEAT zaměřuje na využití výmladkových plantáží na lokální úrovni pro systémy CZT a budování jejich vzájemných vazeb.


Konkrétní cíle projektu

 • Rozšiřovat stávající znalosti, zkušenosti a know-how týkající se potenciálu RRD, jakožto velmi efektivního, nízkonákladového a udržitelného zdroje energie pro CZT, oslovovat cílové skupiny jako jsou zemědělci, vlastníci půdy, operátoři CZT, technici elektrárenských provozů, dodavatelé komunální energetiky, zástupci rozhodovacích pravomocí a tvůrci národních podpor a další související subjekty ve východní Evropě.
 • Propojit všechny zúčastněné strany prostřednictvím internetové platformy pro zajištění trvalého systému výměny informací a vytvoření regionálních společenstev, klastrů, pro RRD s cílem iniciovat využívání RRD na všech úrovních zúčastněných partnerů.
 • Realizovat strategii poskytování relevantních informací formou komplexních školení a jejich dalšího rozšiřování, zaměřené na prezentování příkladů dobré praxe i budování sítě příslušných společností, kterým mohou být zejména prakticky zaměřené informace z předchozích obdobných projektů předány.
 • Identifikovat a řešit technické i mimo technické překážky, které brání využití RRD jako alternativního zdroje energie.
 • Ustanovit plán dalších vzdělávacích a propagačních akcí realizovaných v průběhu projektu i po jeho skončení s cílem zachovat ale i posílit informační toky vytvořené v rámci projektu i mimo něj.
 • Zpřístupnit nové trhy pro OZE a zajistit nepřetržité dodávky obnovitelných zdrojů.


 • Soubory ke stažení  Projektové stránky http://www.bio-heat.eu

  IEE   IEE


   


  Datum uveřejnění: 1.9.10
  Poslední změna: 8.9.2014
  Počet shlédnutí: 1288