Projekty

4Biomass – Podpora udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie ve Střední Evropě – Biomasa v akci!

Projekt 4Biomass propaguje využívání energie získané z obnovitelných zdrojů v regionu Střední Evropy tím, že mění know-how na show-how.

 
 

      Projekt přispívá k udržitelnému rozvoji využití biomasy dvěma způsoby:

1. 1. Výměnou zkušeností – technologie, vzorové projekty a přístupy v řízení. To vše pomůže při budování teritoriální soudržnosti střední Evropy a přispěje k zajištění stejné míry informovanosti týkající se dostupných technologií, investičních příležitostí a provozu bioenergetických systémů

2. Přímá podpora regionálním subjektům – Pomocí metody přeměny know-how na show-how (workshopy, příprava projektů, exkurze). Joint Management Tool přispěje k tvorbě databáze realizovaných středoevropských projektů a zkušeností z praxe. Ty pomohou zájemcům o využití bioenergetiky najít řešení „šité na míru“ při plánování investic a provozu bioelektráren.

Biomasa je omezeným zdrojem energie, je proto nutné vytvořit politický rámec pro regulaci jejího užití. V tomto kontextu projekt 4Biomass analyzuje možnosti využití biomasy ve středoevropském regionu a perspektivy jejího obchodvání. Klíčovou aktivitou je vyvolání mezinárodní diskuze.(„Co očekáváte od vašeho Národního plánu využití biomasy/využití obnovitelných zdrojů?“)

Dalším krokem je vytvoření koordinačního regulačního rámce na mezinárodní úrovni, Nadnárodní akční plán zaměřený na politiky a výkonné orgány. Tento materiál by měl dávat odpověď na otázku, jakým způsobem by měla být navržena nadnárodní integrovaná bioenergetická politika.

Implementace politiky, vzešlé z výše popsaných snah, by měla být předmětem debat v rámci Nadnárodního fóra, kde se budou moci zúčastněné strany podělit o své zkušenosti a dále koordinovat zavádění pravidel na národních úrovních.

Dále budou vypracována kritéria pro udělování statusu „Středoevropské centrum pro biomasu“. Náplní jejich činnosti bude řešení záležitostí týkajících se mezinárodní udržitelnosti využívání biomasy a také budou hrát významnou úlohu v projektu Transnational Network 4Biomass. Národní sítě zainteresovaných subjektů budou optimalizovány a rozšiřovány pro potřeby nadnárodní sítě (Transnational Network 4Biomass). Úkolem Transnational Network 4Biomass bude podpora mezinárodní spolupráce, výměny zkušeností z praxe, sdílení informací o nových technologiích a dalších možnostech využití biomasy. To vše podpoří efektivní nadnárodní hospodaření s biomasou.


Soubory ke stažení

Projektové stránky https://www.4biomass.eu

EU Regional CE


 


Datum uveřejnění: 23.9.12
Poslední změna: 16.9.2014
Počet shlédnutí: 968