obrázek

Zpracovna zemědělských a komunálních odpadů Alteno

Zpracovna zemědělských a komunálních odpadů Alteno

<p>Exkluzivní zpracovna komunálního odpadu ve Spolkové republice Německo (Sasko).<br>Město: Alteno ( u města Duben na poloviční vzdálenosti mezi Drážďany a Berlínem, směr na Coswick)</p><p>Značení jednotlivých funkčních prvků zpracovatelské linky:</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td>1 Doprava odpadu nákladními auty&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td>12 Mezizásobník suspenze</td></tr><tr><td>2 Příjmový prostor pro odpad</td><td>13 Výstup těžkých substrátů</td></tr><tr><td>3 Čelní traktorový nakladač</td><td>14 Závitový odlučovač kapaliny 1</td></tr><tr><td>4 Likvidátor pytlových obalů</td><td>15 Promývací nádrž</td></tr><tr><td>5 Kotoučové síto</td><td>16 Závitový odlučovač kapaliny 2</td></tr><tr><td>6 Třídící dopravníkový pás</td><td>17 Čerpadlo suspenze</td></tr><tr><td>7 Lis na balíky (plasty, papír)</td><td>18 Fermentační vyhřívaná nádrž</td></tr><tr><td>8 Drtič odpadů</td><td>19 Odvodňovací šroubový lis</td></tr><tr><td>9 Vyrovnávací nádržka</td><td>20 Nádrž na kapalinu</td></tr><tr><td>10 Magnetický odlučovač kovů</td><td>21 Plynojem</td></tr><tr><td>11 Míchací separační nádrž</td><td>22 Kogenerační jednotka</td></tr></table>
Autor: Frank Riedel


Zpět